BAN: RESTRICCIONS DE CIRCULACIÓ A LA VIA PÚBLICA

Diumenge, 15 de març de 2020 a les 11:30

DIUMENGE 15/3/2020  |  11.30 h

Anna Martínez Almoril,  Alcaldessa de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervello,  INFORMO:
Atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, la ciutadania només podrà circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.

b) Assistència a instal·lacions sanitàries.

c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.

d) Tornar al lloc de residència habitual.

e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.

g) Per causa de força major o per situació de necessitat, entre les quals mantenir la salubritat dels habitatges traient les escombraries i treure els animals de companyia per fer les seves necessitats.

h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa degudament justificada.

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei. 
 
En tot cas, en qualsevol desplaçament haurà de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries, com per exemple que els desplaçaments es facin  en solitari,  excepte en el cas de persones dependents que ho podran fer amb una altre persona. 
 
Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat. 
 
La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment. 
 
Santa Coloma de Cervelló, 15 de març de 2020 

Anna Martínez Almoril
L'Alcaldessa

Darrera actualització: 14.04.2020 | 23:19