Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dv de 8h30 a 15h

:: ESTEU A: Inici | Municipi | Colònia Güell | Edificis més significatius| L'Escola Modernista

COLÒNIA GÜELL

EDIFICIS MÉS SIGNIFICATIUS DE LA COLÒNIA GÜELL

L'Escola Modernista

· Adreça: Carrer Barrau, 27
· Aquitecte: Francesc Berenguer i Mestres
· Data de construcció: 1910 aprox.
· Ús: Ha estat l'escola de la Colònia Güell fins l'any .....


L'edifici de l'antiga escola modernista es troba en un emplaçament idoni: un petit promontori en un dels extrems de la Colònia on els límits entre el medi urbà i el natural no estan gaire definits. Des que es va construir, l'escola no ha deixat de sentir les veus dels nens que encara avui passen per les seves aules.

A diferència dels altres edificis, l'escola ofereix un tractament de les façanes en el qual predomina la utilització de les lloses de pedra que el maó, que es redueix a les obertures i a la sanefa de la part superior, sota el ràfec. Les obertures són diferents segons la seva disposició. A la planta baixa són grans, mentre que al primer pis són petites i agrupades en filera. El gran nombre de finestres permet una millor il·luminació de les aules. La coberta és de teula àrab a quatre aigües.

L'escola, com els altres serveis de la colònia, era generalment gratuïta pels fills dels obrers. El tipus de metodologia d'ensenyament dels nens era diferent del de les nenes. L'educació d'aquestes anava a càrrec de les monges i parava més atenció a la formació en treballs manuals i domèstics.

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dv de 8h30 a 15h