Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Agenda | Notícies abril 2016 | SOLIDARIATT I COOPERACIÓ: Santa Coloma de Cervelló coopera amb les persones refugiades en trànsit a Europa

Data de publicació: 1/04/2016| SOLIDARITAT

Santa Coloma de Cervelló coopera amb les persones refugiades en trànsit a Europa

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló s’ha sumat al projecte de suport a l’acollida de la població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea de la Mediterrània que ha posat en marxa el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament de manera coordinada amb les institucions catalanes i la ciutadania, i ha aprovat per aquest 2016 una aportació de 2.000 €.

A més, la Plataforma de suport a les persones refugiades de Santa Coloma de Cervelló que aplega a entitats, grups municipals, ciutadania i Ajuntament, ha fet una aportació de 5.000 € al Fons Català i una altra de 2.500 € a ACNUR, provinents d’ingressos particulars i d’entitats, així com de la venda de nines solidàries i de la recaptació feta durant la Festa per a la Solidaritat.

El projecte de suport a la població refugiada que ha endegat el Fons Català de manera coordinada amb les institucions catalanes i la ciutadania, se centra en cinc eixos que han estat definits d’acord amb les necessitats identificades i les peticions realitzades per les persones afectades. Aquests són l’assistència en les rutes de fugida, el suport als municipis de la ruta, l’educació per al desenvolupament i sensibilització de la ciutadania, així com la planificació i gestió de l’acollida a Catalunya. Els recursos recollits en aquesta campanya es destinen al desplegament d’aquests eixos en funció de l’evolució de les necessitats de cada moment. Fins avui, el Fons Català ha recaptat 1.260.000 €, que s’han destinat a diversos projectes centrats en els tres primers eixos.

On es destinen els fons que l'Ajuntament destina a cooperació?

Els fons que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló destina a cooperació internacional es vehiculen a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes com diputacions, consells comarcals i mancomunitats, que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits.

El 2015 l’Ajuntament va destinar 2.000 € a la campanya d’emergència front als efectes del terratrèmol al Nepal, incidint en l’ajuda logística d’emergència, l’acció humanitària, construcció de refugis d’emergència i un taller de formació de competències en costura i generació d’ingressos destinat a dones.

El 2014 l’Ajuntament va destinar 2.000 € al projecte del Fons Català per a fer front al brot de febre hemorràgica per virus d’ebola a Sierra Leone. El projecte responia a la necessitat primordial detectada per part de l’OMS, els ministeris de Salut i les organitzacions que treballen a la regió per posar en marxa una gran campanya de conscienciació i informació a la població sobre mètodes preventius i de detecció dels casos per evitar la propagació de la malaltia.

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h