Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Notícies desembre 2016 | POLÍTIQUES D'IGUALTAT: Aprovat el II Pla d'Igualtat de Gènere de Santa Coloma de Cervelló 2016-2020

Data de publicació: 23/12/2016| POLÍTIQUES D'IGUALTAT

Aprovat el II Pla d'Igualtat de Gènere de Santa Coloma de Cervelló 2016-2020

En sessió plenària del passat dia 22 de desembre l’Ajuntament va aprovar per unanimitat el II Pla d’Igualtat de Gènere de Santa Coloma de Cervelló. Aquest document ha de ser l’eina de treball transversal que impulsi les actuacions en matèria d’igualtat de gènere a realitzar al municipi els propers 4 anys amb l’objectiu d’afavorir la transformació cap a una societat igualitària, més cohesionada, democràtica i lliure.

El Pla d’Igualtat inclou cinc línies estratègiques, relacionades amb diferents dimensions de la desigualtat de gènere i que afecten diversos àmbits de treball:

Compromís amb la igualtat de gènere
Implica situar la igualtat entre dones i homes com a valor central de l’acció municipal i de les polítiques locals.

Acció contra la violència masclista
Inclou actuacions per disminuir l’impacte de la violència masclista, fomentar la prevenció i avançar en la seva eradicació.

Drets i qualitat de vida
Promoure les condicions perquè totes les persones gaudeixin d’un benestar físic, psicològic i social, independentment del seu sexe, origen cicle vital, orientació sexual, diversitat funcional, etc.

Coeducació, participació i transmissió d’una cultura igualitària
Promoure la coeducació en tots els nivells educatius, fomentant la transmissió de valors que promoguin la igualtat i el respecte per la diversitat. Més enllà de l’educació formal inclou actuacions dins l’àmbit de la comunicació, cultura, festes, espais d’oci, lleure i esports.

Reformulació dels treballs i temps
Promoure una redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat.

Santa Coloma de Cervelló, 23 de desembre de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h