Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Notícies gener 2016 | HISENDA | El pressupost municipal per a l’any 2016

Data de publicació: 11/01/2016

EL PRESSUPOST PER AL 2016 PERMET MANTENIR ELS SERVEIS BÀSICS, MALGRAT LES LIMITACIONS ESTATALS I LA REDUCCIÓ DE L’IBI

El pressupost municipal per a l’any 2016

El Ple municipal de desembre ha aprovat inicialment un pressupost municipal marcat pel manteniment dels serveis públics que ofereix l’Ajuntament, les dificultats en l’elaboració per les limitacions del govern de l’Estat i la reducció en les inversions previstes inicialment en el pressupost com a conseqüència dels menors ingressos que comporta la baixada de l’IBI.

Ja s’ha explicat en moltes ocasions que l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló té una situació econòmica i financera solvent, amb un baixíssim endeutament i una capacitat per fer front a les seves obligacions sense massa problemes.

Aquest fet, especialment en un poble petit i amb poca capacitat per generar ingressos propis més enllà dels impostos directes (principalment l’IBI), té molt a veure amb una política de racionalització i reducció de despeses, de cerca insistent de finançaments d’altres administracions per a projectes al municipi, i a la responsabilitat en la gestió.

Els darrers anys, però, malgrat aquesta solvència de l’Ajuntament, les nombroses i importants limitacions que el Ministerio de Hacienda posa als ajuntaments en la seva autonomia econòmico-financera, ha generat molts problemes per poder elaborar uns pressupostos i fer una gestió econòmica (i per tant afectant a tot tipus de polítiques del Consistori) d’acord amb les necessitats, possibilitats i projecte del nostre poble.

Un bon exemple és el pressupost de l’any 2016, que ha estat molt difícil d’elaborar, precisament per la cotilla que ens marquen nombroses normatives estatals.

A més, la reducció de l’IBI que es va aprovar a les Ordenances Fiscals de l’any 2016, amb una reducció d’ingressos d’uns 230.000€, també ha estat un element important que marca les previsions econòmiques de l’Ajuntament.

Malgrat tot, el pressupost municipal per a l’any vinent és un pressupost que permet mantenir els serveis bàsics que ofereix l’Ajuntament, especialment els socials, d’acord amb les prioritats polítiques i les necessitats del municipi i la seva gent.

Tot i el punt de partida complicat que representa aquest pressupost, la previsió de tancament positiu de l’exercici 2015 segurament permetrà incorporar diners complementaris a la previsió actual.

Igualment, la tasca de recerca de vies de finançament per part d’altres administracions supramunicipals també s’espera, tal com ha passat els darrers anys, que generi noves oportunitats per disposar de recursos econòmics, materials o de gestió que ampliïn les possibilitats de sumar projectes, serveis o infraestructures que en el pressupost no s’han pogut incorporar.

Per altra banda, el compromís de l’Ajuntament amb la transparència també farà que durant l’exercici 2016, la informació relacionada amb l’economia i finances municipals vagi fent un salt cap a una major facilitat d’accés a una informació comprensible i útil per a la ciutadania, en la mesura que el complex marc de treball de les hisendes dels ajuntaments ho faciliti.

El Pressupost Municipal d’Ingressos i Despeses per a l’exercici 2016 aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament el passat 17 de desembre és de 6.762.680,85 €.


Santa Coloma de Cervelló, divendres 11 de gener de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h