Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici| Notícies juliol 2016 | SALUT: La convivència entre les persones i els animals

La convivència entre les 
persones i els animals

Data de publicació: 30/06/2016| SALUT

La convivència entre les persones i els animals

Els animals de companyia

Moltes persones del nostre municipi conviuen a casa amb animals de companyia, gossos majoritàriament, però també gats, fures, conills, lloros, porcs nans, etc. Aquests animals aporten moltes satisfaccions als seus propietaris, però hem de ser conscients de la responsabilitat que això implica.

En primer lloc de cara a la resta de persones del municipi. La nostra mascota no ha de provocar danys ni molèsties a les altres persones ni propietats. En segon lloc envers el mateix animal. Si convivim amb un animal, li hem de garantir uns nivells de confort i benestar i vetllar perquè visqui amb les condicions higienicosanitàries necessàries per mantenir la seva salut. Els animals són éssers vius i tenen necessitats i sentiments, no els podem tractar com a objectes inanimats.

Actualment l’Ajuntament està portant a terme una campanya entre les persones propietàries d’animals per fomentar la tinença responsable. Durant aquesta campanya se’ls informa amb detall de les seves obligacions, que estan recollides a l’Ordenança municipal de tinença d’animals, i de les sancions que implica el seu incompliment:

  • Gossos, gats i fures s’han de censar a l’Ajuntament en un termini de 30 dies des de la seva adquisició, o de 3 mesos des del seu naixement.
  • Els gossos han de circular pels espais públics lligats i portant la placa corresponent. Només podran estar deslligats en les àrees d’esbarjo especialment habilitades.
  • S’han de recollir els excrements dels animals de companyia de qualsevol espai públic.
  • Els gossos potencialment perillosos només es poden tenir amb la corresponent llicència, i qualsevol persona que els porti per la via pública se n’ha de treure una llicència de conducció. A més a més de lligats, han de circular amb morrió.
  • Entre d’altres, està prohibit tenir animals als patis i terrasses després de les 10 del vespre i els propietaris han de garantir que els animals no provoquen molèsties per sorolls als veïns.

Els animals periurbans

Al municipi hi ha altres animals que conviuen amb les persones, però que no són domèstics ni tenen propietaris. Ens referim a ells com animals periurbans, entre els quals destaquen les colònies de gats del carrer, però també hi ha els coloms i altes espècies d’aus. És molt important controlar les poblacions d’aquests animals per evitar-ne una proliferació indiscriminada, però no per això es poden maltractar.

De forma general, i per raons higienicosanitàries, està prohibit alimentar animals en els espais públics. En el cas de les colònies de gats, l’Ajuntament ha de controlar-les mitjançant l’esterilització i sanejament dels gats, i l’alimentació es fa per voluntaris amb una autorització municipal, que s’atorgarà després de comprovar que l’alimentació es fa en un lloc adequat i sempre amb aliment sec. L’Ajuntament també duu a terme el control de les colònies.

Què fem des de la Regidoria de Salut?

  • Ens ocupem del cens d’animals de companyia que serveix per recuperar els animals perduts i retornar-los al seu propietari. Hem d’insistir en la importància de censar els gats i les fures, ja que quan es perden no saben tornar a casa, i si no estan censades, és impossible retornar-los als seus propietaris.
  • Tenim contractat un servei de recollida i manteniment d’animals de companyia amb el centre d’acollida d’animals de Sant Boi.
  • Atorguem les llicències de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.

Santa Coloma de Cervelló, 30 de juny de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h