Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici| Notícies juny 2016 | MEDI AMBIENT: Les mesures d’eficiència energètica suposen un important estalvi econòmic

Les mesures d’eficiència energètica suposen un important estalvi econòmic

Data de publicació: 27/05/2016| MEDI AMBIENT

Les mesures d’eficiència energètica suposen un important estalvi econòmic

A finals de l’any 2010 l’Ajuntament va signar el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses amb la Unió Europea, una iniciativa europea que neix com a instrument clau per implicar els governs locals en la lluita contra el canvi climàtic. És un compromís voluntari pel qual els municipis assumim l’objectiu de reduir les nostres emissions més d’un 20% l’any 2020.

En aquest marc, l’Ajuntament va redactar el 2011 el Pla d’Actuació per l’Energia Sostenible (PAES). Després de fer una diagnosi energètica del municipi, el pla va proposar tot un seguit d’actuacions per tal de reduir el consum energètic i les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Durant aquests anys s’han aplicat moltes de les actuacions recollides en aquest pla, i ha suposat un important estalvi econòmic pel que fa al consum d’electricitat, gas propà i gas natural.

Una de les actuacions que s’han dut a terme és el canvi de l’enllumenat a LED a l’Ajuntament, al Casal de la Gent Gran de Santa Coloma, a la Biblioteca Pilarin Bayés, al Pavelló Poliesportiu Municipal, a la Llar d’Infants Municipal i al CRJ Can Carletes. Aquesta actuació ha suposat un estalvi anual del 31% en electricitat a l’Ajuntament (6.500 € ), i d’un 29% a la Biblioteca (2.000 €).

Una altra de les actuacions ha estat el canvi de part de l’enllumenat públic per sistema LED, i s’ha instal·lat LED. Es va realitzar un estudi de tot l’enllumenat del municipi, i s’han realitzat ja més de la meitat de les actuacions que s’hi proposaven. A més, també s’ha baixat la intensitat, s’ha reduït l’horari i la potència contractada. De moment, amb factures de 6 mesos (l’actuació encara no porta un any) ja hem pogut estalviar 87.000 kwh, i 11.000 €. L’actuació més gran es va realitzar a Cesalpina, on en només 6 mesos hem estalviat 7.000 € i més de 54.000 kwh. Les instal·lacions de nou enllumenat també s’han realitzat amb tecnologia LED (camí del Camp de futbol Eusebi Güell a la Torre Salbana i passatge de Can Via).

També s’han realitzat actuacions en la climatització a alguns edificis municipals, com la sectorització de la calefacció a les aules de l’Escola Colònia Güell, on també es va col·locar una cortina d’aire a la porta d’entrada i frens per a les portes; canvi a la climatització dels vestuaris de la Brigada Municipal, i col·locació de bombes de calor al CRJ Can Carletes. La instal·lació fotovoltaica de l’Ajuntament està generant 10.400 Kwh amb un estalvi de 1.500 € anual.

S’han instal·lat sistemes d’energia renovables: caldera de biomassa a l’Escola Montpedrós, plaques solars per a aigua calenta al Camp de Futbol, al Pavelló Poliesportiu Municipal, a les escoles de la Colònia Güell i Pla de les Vinyes, i plaques fotovoltaiques a l’Ajuntament. També s’han realitzat accions de sensibilització, com l’adhesió de les tres escoles i la llar municipal a la Xarxa Euronet 50/50 amb l’objectiu d’estalviar energia, la celebració de la Setmana de l’energia, i campanyes de sensibilització al personal d’edificis públics. A les escoles i la llar d’infants, entre el projecte Euronet 50/50 i les actuacions dutes a terme, estem estalviant uns 12.000 € l’any.

Des del 2011 fins al 2015 s’han invertit 312.468 € en estalvi i eficiència energètica i energies renovables. D’aquests, 212.146€ han estat subvencionats per la Diputació de Barcelona (67.89%). La resta, ha estat finançada per l’Ajuntament (100.323 €, 32.11 %).

Santa Coloma de Cervelló, 27 de maig de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h