Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici| Notícies juny 2016 | MEDI AMBIENT: LA RECOLLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS EN NÚMEROS

LA RECOLLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS EN NÚMEROS

Data de publicació: 27/05/2016| MEDI AMBIENT

LA RECOLLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS EN NÚMEROS

A Santa Coloma de Cervelló la recollida de residus municipals de rebuig, fracció orgànica, paper i cartró, envasos lleugers i vidre, la gestiona l’Ajuntament. Aquest servei genera un seguit de costos derivats de la contractació de les empreses que realitzen la recollida dels residus. I a la vegada, genera un seguit d’ingressos que varien en funció de la tipologia de residu.

Així doncs, Ecoembes, que és l’empresa encarregada de la recollida selectiva i gestió de paper-cartró (iglú blau) i envasos lleugers (iglú groc) ingressa uns beneficis per a l’Ajuntament en funció del pes recollit. A més, el paper i el cartró que recollim a l’iglú blau i a la deixalleria ens comporta uns ingressos en la seva venda a ARSPCC.

Ecovidrio és l’empresa encarregada de la recollida selectiva i gestió del vidre (iglú verd), i igual que amb el paper-cartró i els envasos, ens ingressa uns beneficis en funció del pes recollit.

Per la seva banda, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ens ingressa uns beneficis en funció del pes recollit selectivament de la fracció orgànica (iglú marró) i dels impropis que s’hi trobin.

Com veieu al quadre 1, la gestió de la recollida selectiva de vidre, paper-cartró, i envasos es financien per si soles i fins i tot representen un benefici per a l’Ajuntament gràcies als ingressos que rebem de les empreses que els gestionen. Pel que fa a la resta de residus, com la fracció orgànica o el rebuig, els costos del servei (83.218,08 € brossa orgànica i 222.328,92 € rebuig) són molt elevats, i aquesta despesa es compensa amb el cobrament de la Taxa municipal de recollida d’escombraries als habitatges i als comerços (314.236,52 €, dels quals 8.500 € aproximadament es retornen a la ciutadania amb les bonificacions per l’ús de la deixalleria, i 2.550 € per raons socials).

Si la recollida selectiva augmentés al nostre municipi, augmentariem també els ingressos que rebem d’Ecovidrio, Ecoembes i de l’ARC. I si reduïssim la fracció orgànica i el rebuig, els costos del servei també es reduirien. Si es produís aquesta situació, es podria reduir el cost que ens suposa a cada habitatge i comerç el pagament de la taxa d’escombraries. En els darrers anys l’Ajuntament va augmentar el cost de la taxa d’escombraries per equilibrar els ingressos i els costos de la seva gestió. El 2015 la taxa ja es va congelar, i els ingressos i els costos es van gairebé equilibrar.
Precissament prevenir i reduir els residus és l’objetiu del Pla local de prevenció de residus que actualment està elaborant la regidoria de Medi Ambient, i del que trobareu més informació a la pàgina 1 d’aquesta publicació.

COST DEL SERVEI | INGRESSOS

Vidre 5.117,35 € | 5.495,09 € (Ecovidrio)
Paper-cartró 25.458,18 € | 30.036,21 € (Ecoembes)
Envasos 25.132,80 € | 30.036,21 € (Ecoembes)
Orgànica 83.218,08 € | 4.177 € (ARC)
Rebuig 222.328,92 € | 314.236,52 € (Taxa escombraries)
TOTAL 361.255,33 € | 363.424,91 €

kg recollits | Empresa | Freqüència recollida

Vidre 103.060 kg | Daniel Rosas | 1-2 cops al mes
Paper 96.200 kg | El Rebelde
Envasos 96.660 kg | El Rebelde | dimarts (+ reforç dissabte)
Orgànica 192.680 kg | El Rebel | de dilluns i dijous
Rebuig 2.356.420 kg | El Rebelde | de dilluns a dissabte. Dilluns, dijous i dissabte (Cesalpina, Can Via i Sant Roc)
Roba 33.047 kg | Solidança | Mensual
Paper cartró | El Rebelde | Setmanal escoles
TOTAL 2.748.820 kg

Santa Coloma de Cervelló, 27 de maig de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h