Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Agenda | Notícies maig 2016 | SOLIDARITAT: Una fitxa per recollir l’oferta de recursos per a l’acollida de persones refugiades

Data de publicació: 29/04/2016| SOLIDARITAT

Una fitxa per recollir l’oferta de recursos per a l’acollida de persones refugiades

El 22 de setembre es va crear el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades com a òrgan d’assessorament, de participació i de coordinació de les administracions públiques catalanes i les entitats i organitzacions socials que actuen en l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.


A fi de coordinar els oferiments de tota mena que puguin arribar a títol individual, entitats o empreses, la Generalitat de Catalunya ha elaborat una fitxa unitària per a tot el territori per recollir, de forma centralitzada a través dels ajuntaments, tots els recursos oferts, de tal manera que el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades disposi de la informació sobre el total de recursos que s’ofereixen a tot Catalunya, que podran ser de naturalesa material (habitatges...) o immaterial (serveis de traducció, acompanyament escolar...). Aquests recursos, podran oferir-los les persones a títol individual, entitats, empreses, o bé la pròpia administració local, amb la finalitat que les entitats designades per a l’acolliment de les persones refugiades puguin gestionar-los.


A l'apartat de la plataforma de suports a les persones refugiades i a l’Oficina d’Atenció a la ciutadana (OAC) de l’Ajuntament trobareu la fitxa d’inventari de recursos per a l’acollida de persones refugiades. Qualsevol ciutadà o ciutadana, entitat o empresa que tingui interès a col·laborar-hi, només cal que imprimeixi la fitxa de recursos, l’ompli i la presenti a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló.

Santa Coloma de Cervelló, abril de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h