Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Notícies març 2016 | PARTICIPACIÓ: Cap a l’administració electrònica i la transparència

Data de publicació: Març 2016 | PARTICIPACIÓ

Cap a l’administració electrònica i la transparència

En els darrers anys s’ha fet palès un canvi important en les relacions entre les administracions i la ciutadania. El focus d’atenció s’ha situat en dos pols: la transparència i l’accés a la informació que són, en definitiva, dues cares de la mateixa moneda, obrir les portes a la ciutadania i facilitar-li la comprensió de l’actuació administrativa.

A aquest canvi, com no podia ser d’altra manera, no li ha estat aliè les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. És a dir un canvi en la manera de fer i explicar, però també una nova manera d’intercanvi de dades mitjançant els moderns canals i mitjans que ofereixen les noves aplicacions. Si fins ara s’apel·lava i es qüestionava a l’eficàcia i a la celeritat, com a principis que havien de presidir l’actuació administrativa, ara aquests han esdevingut insuficients, essent imprescindible una exigència de transparència en la informació, d’ètica en l’actuació i de participació envers la ciutadania. En aquest sentit, tot un seguit de normatives de caràcter general s’han incorporat al comú d’administracions, i a la nostra també. En concret l’“Ordenança d’administració electrònica, transparència, accés, reutilització de la informació i bon govern” aprovada a finals de l’any passat i ja en vigor per tal d’establir els principis i obligacions d’una governança oberta i responsable, d’acord amb la legislació estatal i autonòmica vigents. Estem, però, al principi d’aquesta nova era de les relacions administració – ciutadania, i tot just hem començat un nou camí, sovint feixuc per a un ajuntament petit i amb pocs recursos. A més, cal dir també que la posada en marxa de manera gairebé simultània a tots els ajuntaments de Catalunya ha comportat una gran càrrega d’informació en les noves eines i aplicatius, que sovint col·lapsen els sistema. S’espera al llarg d’aquesta primera fase inicial anar resolent i millorant el servei, així com augmentar el nombre d’eines i la seva accessibilitat que permetin ampliar el marc de la transparència i l’agilitat d’accés a la ciutadania.

A l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, les primeres passes cap a la millora i apropament de l’administració vers la ciutadania s’han concretat en dos àmbits: d’una banda la creació i posada en marxa de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), que reforça l’atenció presencial, cercant proximitat, eficàcia i simplificació de qualsevol tràmit mitjançant la centralització i assessorament en aquest punt; d’altra, la Seu Electrònica. La Seu_e és un nou entorn virtual situat a la plana web municipal que unifica en un punt la major part de les eines d’informació i gestió en un entorn digital. Aquesta eina s’haurà d’anar convertint en el referent de l’actuació municipal. Ara per ara, en una primera fase, hi trobem: l’e_tauler (publicació virtual d’anuncis i edictes), l’e_factura (instrument de recepció de factures per a la seva tramitació) i el Portal de la Transparència. Aquest portal publica periòdicament i de manera estructurada, clara i actualitzada, la seva informació pública, sempre seguint els principis d’imparcialitat, accessibilitat, reutilització i en el marc de la interoperativitat del sector públic. Aquesta informació es troba agrupada en funció del seu àmbit i hi trobem dades sobre l’organització política, personal, entitats i altres organismes, gestió econòmica, acció de govern i normativa, contractes i subvencions i també un catàleg de tràmits posats a disposició de la ciutadania. En relació a aquest darrer aspecte cal destacar, però, que la tramitació digital requereix l’autenticació mitjançant certificació digital, cosa que, a hores d’ara, molts ciutadans no en disposen, però que s’albirà com un dels principals reptes de cara al futur.

Seu Electrònica

Santa Coloma de Cervelló, 29 de febrer de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h