Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Notícies octubre 2016 | HISENDA | URBANISME: El cadastre avanša en el procÚs de regularitzaciˇ cadastral

Data de publicaciˇ: 30/09/2016| HISENDA | URBANISME

El cadastre avança en el procés de regularització cadastral

Aviat els titulars cadastrals podeu rebre notificacions de la Gerència del Cadastre iniciant expedients de regularització cadastral.

Tal i com vam informar fa uns mesos, la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya, depenent del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, va iniciar un procediment de regularització cadastral al nostre municipi, consistent en la revisió, anàlisi i inici, si s’escau, d’expedients de regularització dels valors cadastrals de les propietats immobiliàries del poble.

L’objectiu d’aquest procés és detectar situacions irregulars de propietats que no es corresponen amb la descripció que figura al cadastre, ja sigui per frau, per error, o per manca de la declaració corresponent al cadastre en el moment d’executar-hi obres.

Tal i com ha comunicat la Gerència Regional a l’Ajuntament, han iniciat el procés de comunicació de l’inici dels expedients regularitzadors als titulars cadastrals afectats.

Segons les dades resultants d’aquest procediment, facilitades per la Gerència del Cadastre, més de 300 propietats cadastrals del municipi són susceptibles de regularització i rebran la notificació d’expedient corresponent.

Aquest procés, endegat pel Ministerio, permetrà actualitzar el cadastre al municipi, fet que té una incidència molt important en les finances de l’Ajuntament.

El nostre Consistori té una gran dependència dels impostos directes com a fons principal d’ingressos, per la manca de polígons d’activitat econòmica que generin recaptació.

Per altra banda, l’any 2016 l’Ajuntament va aplicar un factor corrector del valor cadastral dels immobles, que va representar una actualització a la baixa d’aquests, una baixada de l’IBI i, per tant, una reducció d’ingressos al pressupost municipal.

Que els valors cadastrals es regularitzin i s’actualitzin, amb la incorporació del valor de construccions o millores fraudulentes o no declarades, a banda de representar un element bàsic de justícia impositiva entre tota la ciutadania, permetrà disposar d’uns ingressos extres a l’Ajuntament.

Al web de l’Ajuntament o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), podeu trobar el document model per presentar a la Gerència del Cadastre reclamacions contra els acords d’alteració cadastral derivats del procediment de regularització cadastral.

Santa Coloma de Cervelló, 30 de setembre de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h