Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Agenda | Notícies setembre 2016 | MEDI AMBIENT | PROMOCIÓ ECONÒMICA: La revisió del Pla especial de protecció del Parc Agrari del Baix Llobregat incrementa la superfície protegida destinada a conreu a Santa Coloma de Cervelló

La revisió del Pla especial de protecció del Parc Agrari del Baix Llobregat incrementa la superfície protegida destinada a conreu a Santa Coloma de Cervelló

Data de publicació: 12/09/2016| MEDI AMBIENT

La revisió del Pla especial de protecció del Parc Agrari del Baix Llobregat incrementa la superfície protegida destinada a conreu a Santa Coloma de Cervelló

L’aprovació definitiva de la Revisió del Pla especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat ha permès que 36 hectàrees de terrenys situats en zona de secà al nostre terme municipal hagin estat incloses en la superfície protegida destinada a conreu del Parc Agrari. Això vol dir que aquests espais protegits passen a ser considerats sòl d’interès natural i agrari, i queden catalogats com a no urbanitzables.

L’objecte de la proposta de modificació del Pla és la preservació, consolidació, dinamització, foment i millora del Parc Agrari, i un dels objectius genèrics és “ajustar la delimitació de l’àmbit funcional del Parc Agrari als canvis sobrevinguts, mantenint la superfície actual de sòl qualificat com a agrícola”. És per això que en aquesta revisió, i a partir d’una al·legació realitzada per l’Ajuntament, s’ha ampliat l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat, que ara inccorpora 35,97 hectàrees de terrenys agrícoles de secà del terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, situats a la riera de Can Julià (veure plànol del nou àmbit).

L’Ajuntament va demanar aquesta ampliació de l’àmbit del Parc tant pel valor agrícola d’aquests terrenys de secà, des d’un punt de vista de recuperació de l’activitat econòmica, com pel seu valor a nivell de connectivitat entre la muntanya i el pla, i també com una forma de protegir el nostre entorn de la pressió urbanística.
Així, aquest canvi va en la línia de protecció del paisatge i del mosaic agroforestal que ja es contemplava al Programa d’accions del Pla Director de les Muntanyes del Baix 2009-2018, garantint la permanència de les àrees d’elevat valor agrari i afavorint el manteniment i la fixació de l’activitat agrícola al territori.

A més, tenint en compte que per garantir la conservació de la biodiversitat és bàsic preservar no només els espais més valuosos des del punt de vista natural, sinó també garantir els principals fluxos ecològics, i veient que al Pla Territorial Metropolità s’identifica la riera de Can Julià com a eix de connexió, l’ampliació de l’àmbit del Parc Agrari millora també aquesta connectivitat en dotar d’una figura més de protecció a l'entorn de la riera.

L’Ajuntament i el Consorci del Parc Agrari volen facilitar la tasca de les persones propietàries de terrenys inclosos en l’àmbit del Pla que es vulguin afegir al compromís de posar de nou la terra a produir. És per això que es tramitaran ajuts amb aquesta finalitat, es faran les gestions per a disposar d'aigua, es crearà una bossa de terres de lloguer per a nous pagesos, i es donarà assessorament sobre qüestions relacionades amb aquest àmbit.

Si voleu més informació, us podeu posar en contacte amb la Regidoria de Promoció Econòmica de l’Ajuntament al telèfon 93 645 07 00, o amb el Parc Agrari del Baix Llobregat al telèfon 93 378 81 90.

Santa Coloma de Cervelló, 12 d'agost de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h