Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Notícies setembre 2016 | SERVEIS SOCIALS | HISENDA: Aprovades les ajudes socials per compensar l’IBI pagat el 2015

Data de publicació:12/08/2016 | SERVEIS SOCIALS | HISENDA

AJUDES de fins Al 20% de l’IBI PAGAT El 2015

Aprovades les ajudes per compensar l’IBI pagat el 2015

Del dia 13 al 26 de setembre, ambdós inclosos, les persones i famílies amb dificultats econòmiques podran sol·licitar a l’Ajuntament ajudes per reduir l’impacte del pagament del rebut de l’IBI de l’any 2015, una mesura en què l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló és pioner.


Les persones i famílies que resultin beneficiàries d’aquestes ajudes socials rebran una subvenció de fins a un 20 % de l’import que van pagar en concepte d’IBI l’any 2015.


Qui pot beneficiar-se d’aquestes ajudes?

Persones i famílies amb dificultats econòmiques que compleixin els següents requisits:

  • Estar empadronades al municipi i en el domicili pel qual es demana l’ajut.
  • Ser propietari/a de l’immoble al municipi, o bé ser llogater/a d’un habitatge a Santa Coloma de Cervelló i tenir contracte de lloguer vigent i on s’indiqui que l’IBI és assumit per la persona llogatera.
  • Constar al padró de contribuents de l’IBI.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb altres administracions.
  • No disposar de cap altre habitatge a nom de qualsevol persona que convisqui a l’habitatge (unitat de convivència).
  • Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 175.000 € en el 2015.
  • Estar dins els límits d’ingressos establerts a les bases en funció del nombre de persones que convisquin a l’habitatge.

On i quan s’han de presentar les sol·licituds?

Bases reguladores


Santa Coloma de Cervelló, 12 d'agost de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h