Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Notícies setembre 2016 | CIUTADANIA: Enquesta de Població Activa al municipi

Data de publicació: Setembre 2016 | CIUTADANIA

Enquesta de Població Activa al municipi

Durant aquest mes de setembre és possible que el seu habitatge sigui seleccionat per dur a terme una Enquesta de Població Activa, una investigació contínua i de periodicitat trimestral dirigida a les famílies, realitzada per l'Institut Nacional d'Estadística des de l'any 2014. La seva finalitat principal és obtenir dades de la força de treball i de les seves diverses categories (ocupats, aturats) així com de la població aliena al mercat laboral (inactius).
INE tria l'habitatge seguint un procediment estrictament aleatori. D'aquest manera, totes les llars tenen la mateixa probabilitat de ser incloses a la mostra. Pel mateix motiu la mostra és representativa si hi col·laboren les llars escollides .
La mostra la formen uns 70.00 habitatges, representatius per província, comunitats autònomes i a escala nacional.
L'Institut Nacional d'Estadística és un organisme autònom encarregat de la realització de nombroses enquestes incloses en el Pla Estadístic Nacional. L'enquesta de Població Activa forma part del Pla Estadístic Nacional, motiu pel qual, segons les lleis 4/1990 i 13/1996, és obligatori facilitar la informació sol·licitada.
Així l'INE disposa, per mitjà del Cens de Població, de la relació d'habitatges de cada municipi. La Llei de la funció estadística pública garanteix la informació que faciliti l'enquestat mai serà difosa.

MÉS INFORMACIÓ

INE, telèfon gratuït 900 352 207 o a la pàgina web www.ine.es

Santa Coloma de Cervelló, 12 de setembre de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h