Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Notícies desembre 2017 | HABITATGE |Ajudes per a l’adequació d’habitatges

Data de publicació: 30/11/2017

Ajudes per a l’adequació d’habitatges

El Consorci d’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha obert la convocatòria d’ajudes per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars de l’àrea metropolitana. Resten exclosos d’aquesta convocatòria els habitatges d’ús turístic.

  • Quines actuacions es subvencionen?
  • Actuacions d’obtenció i/o de millora de l’habitabilitat.
  • Actuacions d’adaptació a la normativa de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge.
  • Millores energètiques i de sostenibilitat.
  • Actuacions de millora de l’accessibilitat i mobilitat de l’habitatge.

El percentatge subvencionable és del 50% del cost de les obres, fins a un màxim de 3.000 € per habitatge, o un màxim de 6.000 € si l’habitatge es posi o ja resti en disposició de la Borsa de Lloguer local. Abans de sol·licitar els ajuts, s’ha de presentar la documentació per formar part de la convocatòria a l’Oficina Local d’Habitatge o Oficina d’Atenció Ciutadana del municipi. Un cop validada la documentació anterior per part del Consorci, podreu presentar a la mateixa oficina l’imprès de sol·licitud dels ajuts, degudament omplerta i signada.

Per sol·licitar formar part de la convocatòria disposeu fins al 31 d’octubre de 2018. Un cop obtinguda la validació de la documentació per part del Consorci, podreu presentar la sol·licitud d’ajuts fins al 31 de desembre de 2018. Recordeu que es pot tancar l’admissió de sol·licituds en dates anteriors, si s’esgota la dotació pressupostària. Així doncs, no espereu i sol·liteu l’ajuda al més aviat possible.

Santa Coloma de Cervelló, dimecres 30 de novembre de 2017

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h