Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Notícies febrer 2017 | ALCALDIA| El delegat territorial del govern de la Generalitat a Barcelona, visita Santa Coloma de Cervelló

Data de publicació: 23/2/2017

El delegat territorial del govern de la Generalitat a Barcelona, visita Santa Coloma de Cervelló

El delegat territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona, Miquel Àngel Escobar, va fer ahir 21 de febrer una visita institucional a Santa Coloma de Cervelló. A l’Ajuntament va mantenir una reunió de treball amb l’alcaldessa, Anna Martínez, el primer tinent d'alcaldia, Gerard Segú i el regidor Òscar Garcia, on van parlar acuradament dels principals reptes del municipi i de temes d'un interès rellevant per a la nostra població, especialment els que són competència de la Generalitat i requereixen una intervenció o col·laboració per part del Govern.

La disposició del delegat va ser molt positiva davant la reclamació de suport i implicació per tal que des de la Delegació territorial a Barcelona es facin gestions i s'emprenguin iniciatives de cara a facilitar que es resolguin aquests temes.

Uns de les principals qüestions que es van abordar en la reunió va ser el seguiment del projecte d'ampliació de l'institut Montpedrós per part del Departament d'Ensenyament. Des de l'Ajuntament es va reiterar la preocupació del municipi, i la necessitat que el Departament d'Ensenyament acceleri el procés d’ampliació, que no es pot permetre més demores si volem garantir uns espais de qualitat i necessaris per a una educació secundària de qualitat al municipi els propers cursos.

El transport públic també va ser un dels temes principals tractats en la reunió, reclamant la necessitat que la Generalitat s'impliqui de forma decidida en el procés d'integració dels 18 municipis de la segona corona a una zona única metropolitana, eliminant les desigualtats tarifàries que a dia d'avui patim, i millorant l'oferta i servei de transport públic a municipis com el nostre per facilitar la mobilitat, oferir una alternativa viable al transport privat i contribuir a la reducció de la contaminació a l'àmbit metropolità de Barcelona. En aquest sentit, també es va posar de manifest i es va reclamar la col·laboració del govern per donar resposta a la necessitat de millorar el servei de la línia d'autobús L76, incrementant l'oferta per poder cobrir les necessitats del municipi.

En relació amb la gestió i recuperació del patrimoni de gran interès no només local que hi ha al nostre municipi, es va exposar la situació de manca de recursos i la impossibilitat de l’Ajuntament per assumir tot sol les actuacions que requeriria la seva recuperació. Així doncs, es va sol·licitar la col·laboració de la Generalitat per tal de poder rehabilitar edificis i espais d'interès patrimonial, a través de col·laboració econòmica, de recursos tècnics, d'anàlisi o planificació que ajudin a desencallar temes estratègics de gran complexitat i transversalitat.

Un dels casos en què es va aprofundir més va ser el desenvolupament urbanístic del Recinte Industrial de la Colònia Güell. Des de l'Ajuntament es va explicar en detall la complexa situació en què es troba el planejament urbanístic del Recinte, i posteriorment el delegat del Govern va visitar el Recinte, on va mantenir contacte amb representants de la Junta de propietaris, fet que va facilitar la comprensió de la situació i l'interès del delegat per contribuir a generar un escenari de major suport de la Generalitat de Catalunya per avançar en la resolució dels problemes actuals i la generació d'un escenari d'aprofitament de les enormes potencialitats del Recinte.

L’Ajuntament també li va fer avinent al delegat la seva preocupació pel traspàs als ens locals de la gestió i control de les espècies cinegètiques per evitar danys a l’agricultura, donat que s’ha fet sense dotar els ajuntaments de recursos ni econòmics ni tècnics, i ha provocat una gran dificultat alhora de donar resposta a aquest tema de forma eficient i està generant una sobresaturació de feina als municipis petits.

Santa Coloma de Cervelló, dijous 23 de febrer de 2017

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dv de 8h30 a 15h