Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Notícies gener 2017 | HISENDA| Aprovat el pressupost municipal per al 2017

Data de publicació: 30/12/2016

Aprovat el pressupost municipal per al 2017

Al Ple Municipal del passat mes de desembre es va aprovar provisionalment el pressupost municipal per al 2017, amb el suport dels grups municipals de l’Equip de Govern (PROGRÉS, ERC i PDECat), l’abstenció dels altres grups municipals, i un vot negatiu d’Acció Ciutadana.

El pressupost per a l’any 2017 queda restringit, com els darrers anys, per les exigències normatives provinents de l’Administració de l’Estat, que imposen estrictes condicionants de sostenibilitat financera i sobre la despesa, i limiten en gran mesura l’autonomia local per a la seva elaboració, que està basada principalment en les aportacions d’altres administracions i en la recaptació dels impostos directes, com l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que, per compromís polític, l’any 2016 va baixar en un 7,5 per cent i es congelarà el 2017. Malgrat aquesta limitació, les inversions en estalvi dels darrers anys, la contenció, la previsió de majors ingressos i un lleuger increment del deute (actualment en un nivell molt baix), permeten disposar d’un pressupost suficient per entomar i millorar els serveis municipals que ofereix l’Ajuntament.

Per a l’exercici 2017 la despesa de l’Ajuntament serà de 7.396.000 €, amb un increment respecte del 2016 de més de 630.000 €.

Les partides de caràcter
social i les aportacions a les entitats experimenten un moderat increment respecte al pressupost anterior, i també les dedicades a activitats dels diferents departaments de l’Ajuntament.

En el capítol d’inversions, l’increment supera els 420.000 € en diferents línies d’inversió, amb un clar component social, medi ambiental i de sostenibilitat econòmica.

S’invertiran uns 200.000 € en millores d’eficiència energètica en tres projectes amb un denominador comú, la millora del servei, l’estalvi de consum energètic en l’àmbit públic i la sostenibilitat ambiental. El primer d’ells és la substitució de lluminàries de vapor de sodi per tecnologia led a la Colònia Güell i l’av. Santa Coloma. També s’executarà un projecte d’il·luminació dels porxos de l’eix comercial de l’av. Santa Coloma, dotant a la zona d’un major atractiu comercial i d’unes condicions de seguretat més òptimes. I per últim, s’invertirà en els quadres elèctrics situats en diverses zones del municipi, regulant-ne també la potència contractada. D’aquesta forma es completarà l’actuació per resoldre les anomalies dels quadres i instal·lacions elèctriques que van detectar-se mitjançant una auditoria i que provocaven increment de despesa i mal funcionament del servei, amb apagades freqüents.

En l’àmbit esportiu, i seguint en la línia de les darreres obres de millora del Pavelló Poliesportiu Municipal, s’invertiran aproximadament uns 84.000 € en compra de maquinària esportiva per millorar el servei que la instal·lació ofereix a les persones abonades. L’oferta d’activitats també millorarà enguany.

Un altre dels projectes amb una inversió important, 45.000 €, serà la primera fase del projecte d’Horts socials al Parc de Can Carletes, una proposta molt demandada per la ciutadania i amb un marcat caire social i lúdic que millorarà i donarà oportunitats als veïns i veïnes del municipi. Actualment s’està redactant l’estudi i properament serà presentat per tal de poder-lo fer visible i compartit amb la ciutadania.

També es garanteixen les quantitats dedicades a les contractacions, despeses de personal i subministraments bàsics. Malgrat les successives pujades del preu de l’electricitat, la despesa en aquest àmbit ha anat baixant aquests últims anys gràcies a les inversions que s’han dut a terme per millorar l’eficiència energètica.

A més, es mantenen les partides necessàries per al manteniment de la via pública, actuacions puntuals relacionades amb la mobilitat i accions proposades directament per la ciutadania mitjançant processos participatius. Com es va fent any rere any, també es preveu que les diferents negociacions i col·laboracions amb organismes supramunicipals generin noves oportunitats econòmiques, i així poder complementar i millorar les nostres necessitats de gestió, infraestructures i serveis.

Santa Coloma de Cervelló, divendres 30 de desembre de 2016

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h