Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Notícies març 2017 | SOLIDARITAT: Recollida de roba solidària

 

Data de publicació: Març 2017 | SOLIDARITAT

Recollida de roba solidària

Des de l’any 2000 l’Ajuntament fa recollida de roba usada a la Deixalleria Municipal i als sis contenidors distribuïts a diferents punts del poble. Actualment la recollida de roba la realitza l’empresa d’economia social Solidança Treball, una associació sense ànim de lucre que ofereix serveis en el sector ambiental, concretament en la gestió i revalorització de determinades fraccions de residus urbans com el tèxtil, i que es dedica a la inserció sociolaboral i la formació de persones en situació de vulnerabilitat social.

Dins del programa Roba Amiga, Solidança recull la roba dipositada als contenidors, la tria i la classifica segons els diversos destins de recuperació. La roba que no es pot recuperar, es gestiona com a rebuig. La roba en bon estat, gairebé el 60 per cent de la roba que es recull, es ven al detall a la xarxa de botigues de les entitats de la Cooperativa Roba Amiga.

Els excedents de roba en bon estat que no tenen sortida a les botigues, s’exporten a països tercers, i en el marc de projectes de cooperació es comercialitza a través d’entitats amb finalitats socials. La roba restant es recicla, per produir drap de cotó per a ús industrial, borra i llana per a nous usos.

Els dos darrers anys hem assolit importants fites en la recollida de roba al municipi, i hem incrementat l’índex de recuperació respecte dels dos anys anteriors.

ANY          KG RECOLLITS          KG PER PERSONA

2013             21.970 kg                   2,76 Kg/persona
2014             23.740 kg                  2,98 Kg/persona
2015             33.047 kg                  4,11 Kg/persona
2016             31.831 kg                  3,97 Kg/persona

A més, el 2016, l’Ajuntament i Solidança hem organitzat dos mercats de roba on s’han entregat 110 kg de roba de segona mà de qualitat, per valor de 1.020,00 €, per cobrir necessitats de persones del municipi en situació de vulneració.

Continuarem treballant i proposant millores per tal de mantenir i, si pot ser, millorar els resultats durant el 2017. I sobretot, agraïm la vostra participació en la recollida selectiva de roba que ho ha fet possible.

Santa Coloma de Cervelló, 1 de març de 2017

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dv de 8h30 a 15h