Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Agenda | Notícies novembre 2017 | HISENDA: Aprovat el termini per sol·licitar les ajudes per compensar l’IBI pagat el 2016

Data de publicació: 27/11/2017| HISENDA

El termini per sol·licitar les ajudes per compensar l’IBI pagat el 2016 s'amplia fins al 7 de desembre

Les persones i famílies amb dificultats econòmiques podran sol·licitar a l’Ajuntament ajudes per reduir l’impacte del pagament del rebut de l’IBI de l’any 2016 fins al 7 de desembre.

Les persones i famílies que resultin beneficiàries d’aquestes ajudes socials, rebran una subvenció de fins a un 20% de l’import que van pagar en concepte d’IBI l’any 2016.

Qui pot beneficiar-se d’aquestes ajudes?

Persones i famílies amb dificultats econòmiques que compleixin els següents requisits:

  • Estar empadronades al municipi i en el domicili pel qual es demana l’ajut.
  • Ser propietari/a de l’immoble al municipi, o bé ser llogater/a d’un habitatge a Santa Coloma de Cervelló i tenir contracte de lloguer vigent i on s’indiqui que l’IBI és assumit per la persona llogatera.
  • Constar al padró de contribuents de l’IBI.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb altres administracions.
  • No disposar de cap altre habitatge a nom de qualsevol persona que convisqui a l’habitatge (unitat de convivència).
  • Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 175.000 € en el 2016.
  • Estar dins els límits d’ingressos establerts a les bases en funció del nombre de persones que convisquin a l’habitatge.

On i quan s’han de presentar les sol·licituds?

A l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament (C. Pau Casals, 26-34).
De dilluns a dijous, de 8h30 a 18h. Divendres de 8h30 a 15h.
Les sol·licituds es podran entregar fins al 7 de desembre de 2017.
Heu de portar la documentació corresponent que es detalla a les bases de la convocatòria.

Santa Coloma de Cervelló, 27 de novembre de 2017

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h