Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h

>> Inici | Agenda | Notícies novembre 2017 | IGUALTAT: SERVEIS A LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLČNCIA

Data de publicació: 31/10/2017| IGUALTAT

SERVEIS A LES DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA

La violència de gènere la podem classificar com a violència física, violència psicològica, violència sexual i violència econòmica.
A més, hi ha tot un seguit de senyals d’advertència de violència de gènere, entesa com la violència exercida sobre les dones en el marc d’unes relacions de poder desiguals amb els homes. Aquests senyals els hem de conèixer i tenir en compte a l’hora de determinar si comportaments que poden passar inadvertits han de ser considerats com a violència de gènere.


També és violència de gènere

 • Si la meva parella...
 • No vol que estudiï i/o treballi.
 • És gelós i possessiu
 • Controla habitualment el meu temps.
 • Em truca o m’envia whatsapps constantment quan no estem junts.
 • Vigila les publicacions i els comentaris que faig a les xarxes socials.
 • Decideix de quina manera he de vestir.
 • No vol que surti amb les meves amigues.
 • M’humilia, em ridiculitza, m’avergonyeix davant d’altres persones.
 • Em desautoritza davant dels meus fills i filles.
 • M’amenaça

Telèfon 900 900 120
Atenció telefònica a dones en situació de violència

La línia d’atenció a les dones en situació de violència és un servei gratuït i confidencial, i atén les demandes relacionades amb situacions de violència contra les dones, sigui quina sigui la seva forma d’expressió. Aquesta línia d’atenció telefònica compta amb professionals, advocades, psicòlogues, etc. que atenen els casos de forma especialitzada, i que poden contactar amb serveis d’emergència si és necessari.

Altres telèfons d’interès
112 Mossos d’Esquadra | 93 645 07 47 - 669 40 47 29 Policia Local
016 Telèfon d’atenció a víctimes de maltractaments per violència de gènere del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

SERVEIS SOCIALS BÀSICS DE L’AJUNTAMENT

Els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament atenen i ofereixen assessorament a dones en situació de violència de gènere, i deriva cada cas als recursos més adients segons la situació. Existeix un protocol de coordinació amb la Policia Local i amb l’advocada del Servei d’Assessorament jurídic per a dones.

Servei d’Assessorament Jurídic per a dones

Ofereix assessorament legal i gratuït a les dones que ho sol·licitin. Al nostre municipi aquest servei l’ofereix un cop al mes una advocada de la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat. Per ser atesa cal demanar hora als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament.

Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

Servei d’informació i assistència especialitzada a les dones, amb assessorament jurídic i psicològic. Detecció, ajuda i acompanyament en casos de violència masclista. El centre de referència està ubicat a Sant Feliu.

Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat (SIE)

Servei públic especialitzat on s’ofereix informació, atenció interdisciplinària i recuperació a totes les dones i els seus fills i filles a càrrec afectats per processos de violència de gènere, per tal de facilitar la reparació del dany patit. L’equip del SIE el formen professionals titulats en psicologia, treball social, educació social, dret, inserció laboral i mediadors culturals.

On podeu sol·licitar aquests serveis?
Als Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament
Plaça de les Vinyes, s/n
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Telèfon: 93 634 19 51

Santa Coloma de Cervelló, 31 d'octubre de 2017

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló | 08690 | Pau Casals, 26-34 | Tel.: 93 645 07 00 | Fax: 93 634 01 95 | Horari: Dll a Dj de 8h30 a 18h i Dv de 8h30 a 15h