Santa Coloma tindrà a partir de 2019 transport públic més barat amb la tarifa plana metropolitana

Dimecres, 31 d'octubre de 2018 a les 11:00

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha aprovat l’aplicació d’una tarifa plana per als desplaçaments entre els 38 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), independentment de la zona tarifària a la qual pertanyin. Aquesta mesura s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2019 en els trajectes que tinguin origen i destí dins de l’àmbit d’aquests municipis i iguala el preu del transport públic dels municipis de la zona 1 i la zona 2.

Aquest acord respon a una reivindicació històrica dels municipis de la zona 2, com Santa Coloma de Cervelló, per igualar els preus del transport públic amb els de la zona 1. Així doncs, a partir de l’1 de gener, es podrà viatjar per tota l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb el títol d’1 zona. Aquesta reducció del preu del títol per als municipis que, com el nostre, formem part de la corona 2, comportarà en alguns casos un estalvi en el bitllet de fins a un 50%.

L’aplicació de la tarifa plana al transport públic completarà els àmbits de servei de competència de l’AMB, igualant el conjunt de municipis metropolitans (pendent d’algunes mesures que s’aniran desplegant els propers anys). Assolir aquesta condició també representarà que, als municipis que fins ara no ho fèiem, l’AMB començarà a aplicar el Tribut Metropolità que la Llei d’Hisendes Locals i la Llei de creació de l’AMB ja estableixen com una de les formes de finançament de les àrees metropolitanes a l’estat per cobrir els seus serveis i competències (en gestió del transport públic, dels residus, del cicle de l’aigua, d’espais naturals com les platges, parcs urbans i parcs naturals, etc). Aquest tribut el cobrarà a partir de 2019 l’AMB, a partir del valor cadastral dels béns immobles, amb tot un seguit de bonificacions i exempcions.
A diferència dels altres municipis de la segona corona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, per un antic conveni amb l’extingida Entitat Metropolitana del Transport (EMT), té la singularitat de disposar de transport urbà metropolità ja fa anys -la línia de bus L76- i, en contra partida i en funció del conveni, cofinancem aquest servei amb l’AMB. 

El nou escenari ens permetrà renegociar l’aportació directa de l’ajuntament a l’AMB, i també aconseguir la millora dels serveis del bus L76 (que doblarà el seu servei, passant a una freqüència de pas de 30 minuts) i, especialment, moure’ns en el bus i FGC per tota l’àrea metropolitana amb la tarifa de la zona 1.

En la primera fase d’implantació, la tarifa plana s’aplicarà a tots els títols integrats de l’ATM (excepte als títols de tarifació social: T-16, targeta rosa... on s’anirà aplicant progressivament). Per tant, a partir de 2019, la tarifa plana estarà disponible per als següents títols: bitllets senzills, T-10, T-10 per a treballadors a l’aeroport, T-50/30, T-70/30, T-Mes, T-Mes per a persones en atur, T-Trimestre, T-Jove, títols integrats bonificats per a famílies monoparentals i nombroses, T-Dia, T-Aire i T-Esdeveniment. 


L’any 2000 es va implementar el sistema tarifari integrat del transport públic de l’ATM. 18 dels 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona passaven a formar part de la zona 1, i els 18 municipis restants, entre ells Santa Coloma de Cervelló, van quedar a la zona 2. La diferència tarifària entre la zona 1 i la zona 2 ha suposat per als municipis de la segona corona, especialment en els de frontera com el nostre, un desavantatge econòmic per als ciutadans, amb una notable diferència en el preu del bitllet d’una zona a l’altre, suposant un increment de fins al 100% en alguns títols de transport en la segona corona.

L’Ajuntament i la ciutadania de Santa Coloma de Cervelló han estat especialment actius i han liderat la reivindicació dels 18 municipis metropolitans que formen part de la segona corona per igualar les tarifes entre les dues zones, i aconseguir que a l’àmbit de l’AMB es pagui el mateix pel transport públic, una fita que finalment es farà realitat el pròxim 1 de gener.

Darrera actualització: 31.10.2018 | 12:54

Imatges

zona 1