Ramon Vílchez i Enríquez

4a Tinença d'Alcaldia
Regidor de Serveis Socials i Economia i Hisenda
COL·LABOREM

Sóc veí de Can Via, des de fa 22 anys.

Treballo al departament de Treball, Afers Socials i Família, com a Responsable del Programa de Poble Gitano i de la Innovació Social. Visc a Santa Coloma des del 1998, hi he estat regidor del grup d'esquerra des del 2007-2019. Vaig ser regidor de Serveis socials, de Sanitat i de Consum de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló la passada legislatura 2015-2019.

Llicenciat en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, Màster en Formació d'adults per la Universitat de Barcelona. Professionalment, sóc pedagog i estic especialitzat en programes d'inclusió social i lluita contra la pobresa, desenvolupament comunitari i participació social. He estat Subdirector General de Cooperació Social i Voluntariat des del 2007 fins a 2011, cap de servei de plans i programes i cap de secció de programació al Departament de Benestar i Família.

A l'àmbit de la docència he impartit classes com a professor en el Postgrau de Mediació i desenvolupament del poble gitano, Postgrau en Acció Social i integral amb persones d'origen immigrant de la Fundació Pere Tarrés i la Universitat Ramon Llull. He estat membre de diversos consells assessors, entre ells destaco el "Panel of Experts", òrgan de gestió del projecte del 7è Programa Marc de Recerca "INCLUD-ED. Strategies for inclusion and social cohesion fromeducation in Europe". A més, he dut a terme diferents funcions a diferents programes europeus sobre inclusió social i igualtat.

He estat membre del consell escolar de l'institut Rafael Casanova i he format part de la junta directiva del Basquet Montpedrós.

  • Retribució bruta anyal: 11.195,40 €
    Dedicació parcial (12 hores setmanals)

Adreça electrònica: vilchezej@santacolomadecervello.cat
Adreça electrònica: rvilchez@gencat.cat
Darrera actualització: 21.01.2022 | 15:29