Progrés

Dotació econòmica grup municipal
Assignada a les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2022
(2 regidors i 2 regidores)

Quantitat fixa: 362,88 €
Quantitat variable: 725,76 €
Total anual: 1.088,64  €
Total trimestral: 272,16 €

Adreça electrònica: info@progres.cat
Lloc web: www.progres.cat/
Darrera actualització: 16.03.2022 | 10:12

Enllaços