Progrés

Dotació econòmica grup municipal
Assignada a les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2023
(3 regidories)

Quantitat fixa: 362,88 €
Quantitat variable: 544,32 €
Total anual: 907,20 €
Total trimestral: 226,80 €

Adreça electrònica: info@progres.cat
Lloc web: www.progres.cat/
Darrera actualització: 29.06.2023 | 09:02