Retribucions càrrecs electes

Les retribucions dels càrrecs electes de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló depenen del tipus de dedicació, que pot ser exclusiva, parcial o bé per assistències:

Dedicació exclusiva jornada complerta 

Dedicació a jornada completa.
Alcaldessa
Retribució bruta anyal: 36.050,00 €

Dedicació parcial

50% jornada, equivalent a 18 hores i 45 minuts setmanals.
1r tinent d'alcaldia
Retribució bruta anyal: 18.000,00 €

34% jornada, equivalent a 12 hores i 45 minuts setmanals.
2n tinent d'alcaldia
3r tinent d'alcaldia
4r tinent d'alcaldia

Regidora de Gent Gran, Solidaritat i Igualtat
Retribució bruta anyal: 7.994,00€

Assistències 

Concurrència efectiva dels regidors i regidores a les sessions dels òrgans col·legiats dels que en formen part, en els següents termes:

  • Per cada sessió Plenària: 114,25 € (import brut)
  • Per cada sessió de la Comissió Informativa: 55,10 € (import brut)

Només podran rebre aquestes assistències els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial.

Darrera actualització: 05.03.2018 | 09:30
Darrera actualització: 05.03.2018 | 09:30