Juntes de govern

La Junta de Govern Local es composa per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors i regidores no superior al terç del nombre legals d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde mitjançant una resolució, de la qual es dona compte al Ple Municipal. Actualment la Junta de Govern està formada per 5 membres: l’Alcaldia i 4 regidories.

La finalitat de l'acció de la Junta de Govern Local és l'assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i també exerceix les competències que l'alcalde li delegui, així com les que el Ple, mitjançant acord adoptat per majoria absoluta també li delegui.

Les sessions ordinàries es duen a terme a l'Ajuntament el segon i últim dijous de cada mes, a les 18:30h excepte el mes d'agost. Les sessions extraordinàries seran convocades per l'Alcaldia, quan així ho decideixi.

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 21.06.2021 | 13:23
Darrera actualització: 21.06.2021 | 13:23