Ple municipal

El Ple Municipal és l'òrgan col·legiat superior de l'Ajuntament i encarna la representació de tots els veïns i veïnes. Determina la voluntat municipal adoptant les principals decisions de l'Ajuntament d'acord amb les competències que la llei li atribueix. Té potestats normatives; de control sobre la resta dels òrgans municipals de govern; organitzatives i financeres i en matèria processal.

Composició

Està format per tots els membres del Consistori, és a dir, que està integrat per tots els regidors i les regidores i és presidit per l'alcalde o alcaldessa.

El Ple de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló es reuneix en sessió ordinària amb periodicitat mensual, a les 19:00 h el tercer dijous de cada mes, excepte el mes d'agost que no hi ha sessió ordinària. Així mateix, quan el dia assenyalat sigui festiu, vigília o concorrin circumstàncies excepcionals, es podrà variar la data de la sessió. Aquest règim de sessions es revisa a l'inici de cada legislatura. Totes les sessions del ple municipal són obertes a la presència de la ciutadania i es duen a terme a la sala de plens, situada a la planta baixa de l'Ajuntament, a c/ Pau Casals, 26-34.

Les sessions plenàries es realitzen amb públic des del 28 d'abril, i són retransmeses en directe mitjançant el Canal de YouTube de l’Ajuntament.

Darrera actualització: 19.03.2024 | 11:37
Darrera actualització: 19.03.2024 | 11:37