Dades obertes

Què son les dades obertes?

Les dades obertes (open data en anglès) són conjunts de dades produïdes o recopilades per organismes públics que les administracions públiques posen a disposició de la ciutadania perquè les pugui utilitzar lliurement de manera senzilla i còmoda.

El principal objectiu és aprofitar al màxim els recursos públics disponibles, exposant la informació generada o custodiada per organismes públics, permetent el seu accés i reutilització per al bé comú i per al benefici de persones i entitats interessades.

Les dades obertes tenen un gran valor potencial i són essencials per a la transparència de les administracions públiques, l’eficiència i la igualtat d’oportunitats a l’hora de crear riquesa. A més, la seva reutilització per part d’empreses, entitats, associacions i ciutadania en general permet elaborar nous productes i serveis que aporten valor, innovació, coneixement i oportunitats de negoci.

Què és el Portal Municipal de Dades Obertes?

És un servei municipal mitjançant el qual s'ofereix informació pública en un format reutilitzable. Qualsevol persona pot analitzar, reutilitzar i difondre aquestes dades i crear nous serveis a partir d'aquestes.

Les dades públiques són aquelles que s’han registrat, recopilat o generat per qualsevol mitjà per l'administració pública (o per tercers per encàrrec de l’administració pública), excloent les que estiguin subjectes a restriccions de privacitat, propietat, seguretat o que tinguin regulada la seva publicació mitjançant un procediment administratiu.

Les dades publicades segueixen els principis d'universitat tecnològica, i permeten que qualsevol col·lectiu hi pugui accedir.

Què es pot fer amb Dades Obertes?

L'objectiu d'ús de les dades obertes és que tant la ciutadania com les empreses generin productes i serveis de valor afegit d'utilitat per a la societat, basant-se en les dades públiques. La informació està disponible per a totes les persones i es poden crear serveis tant de pagament com gratuïts.

Les llicències i els termes d’ús de les dades obertes estan sotmesos a les lleis de reutilització de la informació del sector públic.

Com es poden sol·licitar les noves dades?

Si creus que hi ha dades que haurien d’obrir-se i encara no es troben disponibles, pots contactar amb nosaltres.

Darrera actualització: 10.06.2022 | 17:30
Darrera actualització: 10.06.2022 | 17:30