Exercici del dret d'accés (LOPD)

Aquest tràmit us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als fitxers de l'Ajuntament, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han realitzat o es pretenen realitzar.

Per a més informació cliqueu aquí.

Període de l’any en què es pot demanar:

Durant tot l’any

Requisits previs:

No cal complir cap requisit específic

Altra informació d'interès:

Quins sistemes de consulta poden sol·licitar-se?

Hom pot, en el moment de formular la sol·licitud, escollir el sistema de consulta, sempre que la configuració del fitxer ho permeti. En principi pot demanar (1) Escrit, còpia o fotocòpia tramesa per correu, certificat o no o (2) per correu electrònic o altres sistemes de comunicació electrònica.

Quins supòsits deneguen l’accés a les seves dades de caràcter personal?

 • Quan ja s'ha exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud, llevat que s'acrediti un interès legítim a aquest efecte (article 30.1 Decret 1720/2007)
 • Si hi ha perill per a la defensa de l'Estat (article 23.1 LOPD)
 • Per qüestions de seguretat pública (article 23.1 LOPD)
 • Per protegir els drets i les llibertats de tercers (article 23.1 LOPD)
 • Per necessitats d'una investigació policial (article 23.1 LOPD)
 • Per assegurar el compliment de les obligacions tributàries (article 23.2 LOPD)
 • Si la Hisenda pública està inspeccionant la persona afectada (article 23.2 LOPD)
 • Si hi ha terminis legals de conservació de les dades (fins que no hagi passat el termini no es poden suprimir) (article 33.1 Reial Decret 1720/2007)
 • Ho impedeixi una llei o una norma de dret comunitari aplicable directament o quan aquesta llei o norma impedeixi al responsable revelar el tractament de les dades a què es refereix la cancel·lació (article 30.2 Reial Decret 1720/2007)

Quin cost té:

Gratuït

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (0AC) de l'Ajuntament

Ajuntament - Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pau Casals, 26 - 34 - 08690 Santa Coloma de Cervelló
Telèfon: 936 450 700
Fax: 936 340 195
Correu electrònic: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat
Horari:  
De dilluns a dijous de 8.30 h a 18 h. Divendres de 8.30 h a 14.30 h. L’horari serà de 8.30 h a 14.30 h: - De l’1 al 15 de gener - Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) - De l'1 de juliol a l'11 de setmbre - Del 23 al 30 de desembre.
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 20.11.2017 | 10:32