Departament de Patrimoni

Regidor de Patrimoni Cultural i Natural: David Quilabert i Aguilà

L'objectiu principal de la Regidoria de Patrimoni, a través del seu departament, és desenvolupar les tasques de gestió del patrimoni cultural i natural que li són competència, això és, acréixer, investigar i divulgar el patrimoni material i immaterial del municipi i instar les administracions, empreses i ciutadania a conservar els béns culturals i naturals dels quals en són titulars o responsables.

Algunes de les principals activitats que es duen a terme en el departament són:

  • Elaborar l'inventari dels béns patrimonials del municipi, de caràcter cultural, arquitectònic, urbanístic, arqueològic, etnològic, històric, folklòric, mediambiental i paisatgístic. Catalogar els béns patrimonials destacats i establir-ne la seva protecció.
  • Dinamitzar la Taula de Patrimoni com a òrgan assessor on s'analitzen, debaten i proposen actuacions sobre el patrimoni municipal.
  • Acréixer els béns del patrimoni cultural municipal mitjançant un programa de cessió i donació per part d'entitats, empreses i ciutadania.
  • Vetllar per la posada en valor dels elements del patrimoni; exposicions, tallers, visites guiades, recursos pedagògics, etc.
  • Cercar suport tècnic i material a altres administracions supramunicipals per tal de dur a terme accions que el propi ens no té capacitat per gestionar."

Pau Casals, 26-34 (AJUNTAMENT) - 08690 Santa Coloma de Cervelló - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 645 07 00
Adreça electrònica: scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat
Horari:  
Dilluns i dimarts, de 9h a 14h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 16.11.2022 | 14:39