Alta procedent d'un altre municipi

Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o procedents d'altres països.
Alta al Padró Municipal d'Habitants per naixement.

Per a més informació cliqueu aquí.

Període de l’any en què es pot demanar:

Durant tot l’any.

Requisits previs:

No cal complir cap requisit específic.

Altra informació d’interès:

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Quin cost té:

Gratuït.

Cal aportar:

 • Documents identificatius de la/les persona/es que es donen d'alta (original o fotocòpia):

  - Espanyols: DNI, passaport o permís de conduir.
  - Estrangers de la Comunitat Europea: targeta d'estranger, passaport o document d'identitat del país.
  - Estrangers d'altres països: passaport o permís de residència.
  - Menors d'edat casats: a més, llibre de família.

 • Document acreditatiu de l'habitatge d'empadronament:

  - Si a l'habitatge no hi ha ningú empadronat o els que hi són han marxat: escriptura de propietat, contracte de lloguer, contracte o rebut expedit per companyia subministradora, cèdula d'habitabilitat, rebut de l'IBI. Si aquests documents van a nom d'una altra persona, autorització d'aquesta. En aquest cas farem un nou full padronal.
  - Si a l'habitatge ja hi ha alguna persona empadronada: és necessari aportar l'autorització i la fotocòpia del DNI d'un dels residents majors d'edat. En aquest cas les altes s'inclouran en el mateix full.
  - Si es tracta d'un establiment col·lectiu, autorització de la persona que n'ostenta la direcció.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (0AC) de l'Ajuntament

Ajuntament - Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pau Casals, 26 - 34 - 08690 Santa Coloma de Cervelló
Telèfon:936 450 700
Fax: 936 340 195
Adreça electrònica: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat
Horari:  
Dilluns, dimarts i dijous, de 8:30 h a 18:00 h. Dimecres i divendres, de 8:30 h a 14:30h. (Consulteu l'horari dels dies festius)
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 28.06.2019 | 21:45