Comunicació prèvia d'actes urbanístics per a obres tipus I

Aquest tràmit permet comunicar les obres següents:

A parcel·les:

 • Treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'un solar sempre que no suposin la destrucció de jardins existents, ni la tala d'arbres, ni el moviment de terres (remoció major a 10 cm de gruix).

Als habitatges:

 • Reformar cuines i banys sense modificar-ne l'estructura (forjats, sostres, pilars, ...), ni la distribució (parets, paredons, envans, ...), ni fer obertures (portes i finestres).
 • Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. i les seves corresponents regates sempre que no afectin elements estructurals (parets de càrrega, pilars, forjats...).
 • Instal·lació de noves persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures (ni variació en amplada ni alçada, ni modificació, ni canvi de lloc de la llinda)
 • Arrebossar, enguixar, estucar, pintar i enrajolar (rajola ceràmica) interiors fins a 3 m d'alçada i col·locació de fals sostre i pavimentació a interiors (sense que això suposi la superposició de més de dos gruixos de paviment ni augment en més del doble del pes propi del conjunt dels mateixos respecte de l'original, ni la reducció de la sobrecàrrega d'ús exigible per normativa).

Als locals:

 • Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. i les seves corresponents regates sempre que no afectin elements estructurals (parets de càrrega, pilars, forjats...).

Als edificis (en elements comuns):

 • Instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, desguassos, etc. i les seves corresponents regates sempre que no s'afectin elements estructurals (parets de càrrega, pilars, forjats,...).
 • Arrebossar, enguixar, estucar, pintar i enrajolar interiors (vestíbul, escala,...) fins a 3 m d'alçada i pavimentació d'interiors (sense que això suposi la superposició de més de un gruix de paviment).
 • Instal·lació de noves persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures (ni variació en amplada ni alçada, ni modificació, ni canvi de lloc de la llinda).

No és d'aplicació en cap dels següent supòsits:

 • Sòl no classificat com urbà consolidat.
 • Finques afectades urbanísticament: destinades a sistemes públics o incloses en polígons d'actuació.
 • Edifici catalogat o especialment protegit.
 • Canvi total o parcial de l'ús legalment existent a l'edifici.

Les obres no han de suposar:

 • Intervenció en façanes, ni en paviments exteriors sobre forjats o sostres (terrasses, balcons, terrats), ni en patis interiors de l'edifici (de ventilació, de llums, eixides i pati d'illa).
 • Canvis en les obertures, parets, pilars i forjats (sostre i/o terra), ni en la distribució interior de l'edifici, tant en espais privatius com en comunitaris.
 • Muntatge de bastida (en general no cal bastida pels treballs fins a 4 m d'alçada i que es puguin fer correctament amb escala de mà).
 • Utilització d'aparells elevadors (corrioles, muntacàrregues...).

Període de l’any en què es pot demanar:

En qualsevol moment abans d’iniciar les obres

Quin cost té:

Segons les Ordenances Fiscals

Qui pot sol·licitar-ho:

- Qualsevol persona física o jurídica.
- Si aquesta delega en una altra per a què la representi, a més de les dades de la persona titular s'han d'indicar les dades corresponents a la persona representant.
- La representació ha d'estar degudament justificada amb els corresponents documents acreditatius.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament.

Ajuntament - Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pau Casals, 26 - 34 - 08690 Santa Coloma de Cervelló
Telèfon:936 450 700
Fax: 936 340 195
Adreça electrònica: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat
Horari:  
Dilluns, dimarts i dijous, de 8:30 h a 18:00 h. Dimecres i divendres, de 8:30 h a 14:30h. (Consulteu l'horari dels dies festius)
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 21.03.2019 | 13:06