Concessió de llicència d’ocupació temporal d’un hort urbà de titularitat municipal

Aquesta instància us permet sol·licitar llicència d’ocupació temporal d’un hort urbà de titularitat municipal ubicats al Parc de Can Carletes. L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló posa aquest espai a disposició de particulars (lot 1 - 19 horts) i d’entitats sense ànim de lucre inscrites en el Registre municipal d’entitats (lot 2 - 4 horts).

Període de l’any en què es pot demanar:

El període de sol·licitud s’obre el dia 29 de març de 2019 amb la publicació de l’anunci,  i té una durada de 15 dies hàbils, acabant el dia 15 d’abril de 2019. Després es podrà sol·licitar durant tot l’any per formar part de la llista d’espera.

Requisits previst:

  • Ser major d’edat.
  • A la data d’inici del procés de sol·licituds, cal estar domiciliat i empadronat com a resident al municipi de Santa Coloma de Cervelló.
  • No tenir cap deute pendent de pagament amb la hisenda municipal.
  • No tenir cap altre membre de la unitat familiar que sigui titular d’un hort municipal i que cap altre membre de la unitat familiar es presenti a la convocatòria de referència. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar aquelles persones que convisquin en un mateix domicili. En cas que es presenti més d’una sol·licitud per domicili, únicament s’admetrà la primera registrada en les dependències municipals, restant excloses la resta.

A les bases reguladores es determinen els criteris i puntuacions per a l’atorgament de la llicència (clàusula 6a).

Quin cost té:

La sol·licitud de llicència no té cap cost. En cas d’obtenir llicència d’ocupació temporal d’un hort, caldrà pagar la taxa establerta a l’Ordenança Fiscal núm.: 4.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (0AC) de l'Ajuntament.

Ajuntament - Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pau Casals, 26 - 34 - 08690 Santa Coloma de Cervelló
Telèfon:936 450 700
Fax: 936 340 195
Adreça electrònica: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat
Horari:  
Dilluns, dimarts i dijous, de 8:30 h a 18:00 h. Dimecres i divendres, de 8:30 h a 14:30h. (Consulteu l'horari dels dies festius)
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 02.04.2019 | 11:29