Llicència d'ocupació de la via pública per a la realització d'obres

Aquest tràmit permet obtenir la llicència per a ocupació la via pública per a la realització d'obres com ara:

 • Tanques de precaució.
 • Runes en sac.
 • Runes en contenidors.
 • Altres instal·lacions annexes a la construcció.
 • Anul·lació de places d'estacionament (regulat/no regulat).
 • Vehicles (tall total, tall parcial, reserva estacionament (regulat/no regulat) amb la finalitat de facilitar les maniobres de càrrega i descàrrega de materials d'obra i similars).

Període de l’any en què es pot demanar:

Durant tot l’any

Requisits previs:

PER A LES INSTAL·LACIONS ANNEXES A LA CONSTRUCCIÓ (tanques, sacs de runes, contenidors, etc)

 • La vorera haurà de tenir una amplada mínima fixada per les ordenances municipals.
 • L'espai d'ocupació haurà de limitar-se al que fixin les ordenances municipals.
 • El mobiliari i els elements que es col·loquin a la via pública hauran de seguir els criteris estètics i tècnics fixats per les ordenances municipals. En la instal·lació de contenidors s'haurà de garantir un pas mínim lliure d'obstacles per a vianants

PER A LES RESERVES D’ESTACIONAMENT

 • La vorera haurà de tenir una amplada mínima fixada per les ordenances municipals.
 • L'espai d'ocupació haurà de limitar-se al que fixin les ordenances municipals.
 • El mobiliari i els elements que es col·loquin a la via pública hauran de seguir els criteris estètics i tècnics fixats per les ordenances municipals. En la instal·lació de contenidors s'haurà de garantir un pas mínim lliure d'obstacles per a vianants.
 • Disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia.
 • La reserva d'estacionament tindrà una franja horària assignada.
 • La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant, i s'ha d'ajustar a les instruccions dels serveis tècnics.
 • S'ha de comunicar a l'Ajuntament la data i hora de col·locació de la senyalització.
 • En cas que hi hagin vehicles particulars ocupant la zona, només podran ser retirats per la grua municipal.

Quin cost té:

La taxa que estableixin les Ordenances Fiscals

Cal aportar:

 • Instància genèrica

 • Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídicaNIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 • Descripció, en el format que indiqui l'Ajuntament, de l'ocupació de la via pública que es vol realitzar (croquis de l'emplaçament, mobiliari i elements accessoris, tanques, sacs, etc.).
 • Còpia de la llicència municipal de l'obra a nom del/de la sol·licitant, si no coincideix amb el/la titular, contracte d'obra amb el/la titular de la llicència.

Ajuntament - Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pau Casals, 26 - 34 - 08690 Santa Coloma de Cervelló
Telèfon:936 450 700
Fax: 936 340 195
Adreça electrònica: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat
Horari:  
Dilluns, dimarts i dijous, de 8:30 h a 18:00 h. Dimecres i divendres, de 8:30 h a 14:30h. (Consulteu l'horari dels dies festius)
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 16.11.2017 | 17:24