Llicència d'ocupació de via pública per a fires, atraccions i circ

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència temporal per a l'ocupació de la via pública amb fires, atraccions i circs

Període de l’any en què es pot demanar:

Durant tot l’any

Requisits previs:

Donar compliment a tota la normativa que li sigui d’apliació, de caire local, autonòmica i estatal, en matèria de sorolls i d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

Documentació que cal aportar:

ATRACCIONS:

 • Instància sol·licitud
 • Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i rebut vigent (cal que coincideixi amb el   número de pòlissa i que especifiqui l’atracció)
 • Autoliquidació de la llicència per ocupació de via pública (segons càlcul adjunt)
 • Justificant bancari del dipòsit de 300 € per titular
 • Acceptació de l’annex 2 degudament signat.
 • Certificat d’Extintors
 • Certificat instal·lació elèctrica Baixa Tensió
 • Manual d’ús
 • Atraccions mecàniques: Certificat de compliment de Normes i condicions de seguretat emès per un enginyer, de cadascuna de les atraccions

CASETES D’ALIMENTS:

 • En el cas que es desenvolupin les fases de preparació, emmagatzematge, manipulació i venda o subministrament d'aliments, hauran de presentar una memòria descriptiva de cada una de les fases abans esmentades la qual haurà d'incloure, així mateix, el tractament dels residus generats per l'exercici de les diverses activitats.
 • Certificat de manipulació d'aliments.

Quin cost té:

La taxa que estableix l’Ordenança Fiscal núm. 13

Cal aportar:

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (0AC) de l'Ajuntament

Ajuntament - Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Pau Casals, 26 - 34 - 08690 Santa Coloma de Cervelló
Telèfon:936 450 700
Fax: 936 340 195
Adreça electrònica: scc.recepcio@santacolomadecervello.cat
Horari:  
Dilluns, dimarts i dijous, de 8:30 h a 18:00 h. Dimecres i divendres, de 8:30 h a 14:30h. (Consulteu l'horari dels dies festius)
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 16.11.2017 | 17:03