Fins al 30 de setembre les persones i famílies poden sol·licitar ajudes per compensar el pagament del rebut de l’IBI del 2018

Dilluns, 16 de setembre de 2019 a les 14:00

Del 16 al 30 de setembre les persones i famílies amb dificultats econòmiques podran sol·licitar a l’Ajuntament ajudes per reduir l’impacte del pagament del rebut de l’IBI del 2018.

Les persones i famílies que resultin beneficiàries d’aquestes ajudes socials, rebran una subvenció de fins a un 20% de l’import que van pagar en concepte d’IBI l’any 2018.

Qui pot beneficiar-se d’aquestes ajudes?

Persones i famílies amb dificultats econòmiques que compleixin els següents requisits:
1. Estar empadronades a Santa Coloma de Cervelló i en el domicili sobre el qual es demana l’ajut.
2. Constar al padró de contribuents de l’impost sobre béns immobles o ser llogater/a d’un habitatge situat al municipi de Santa Coloma de Cervelló i tenir un contracte de lloguer vigent on s’indiqui que l’impost de béns immobles es repercuteix en el lloguer i és assumit pel mateix.
3. No disposar de cap altre habitatge a Santa Coloma de Cervelló ni a altres municipis a nom de qualsevol de les persones que visquin en un mateix habitatge (unitat de convivència).
4. No haver-se beneficiat d’altres ajudes i/o bonificacions aplicades a l’IBI 2018.
5. Que el valor cadastral de l’habitatge no superi els 175.000,00 euros en el 2018.
6. Haver pagat l’IBI 2018 i estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb altres administracions.
7. Que els ingressos del sol·licitant, i, en el seu cas de la unitat familiar no superin els especificats a les bases de la convocatòria.

On i quan s’han de presentar les sol·licituds?

Del 16 al 30 de setembre
A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

C. Pau Casals, 26-34
De dilluns a dijous, de 8.30 h a 18.00 h. Divendres, de 8.30 h a 14.00 h
Telèfon: 93 645 07 00

Telemàticament, a la Seu Electrònica
Seu electrònica

Darrera actualització: 18.09.2019 | 09:36