Primeres mesures econòmiques per pal·liar els efectes del COVID-19

Dimecres, 25 de març de 2020 a les 13:00

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló ha aprovat un paquet de mesures econòmiques per tal de minimitzar l’impacte econòmic que l’actual situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19 pot tenir sobre les famílies i el sector econòmic local.

Aquestes mesures adoptades pel govern municipal se sumen a les que han anunciat els Governs de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat.

Pagament de taxes i tributs municipals

FAMÍLIES

1. Suspenem el cobrament dels rebuts de la Llar d’Infants Municipal, Pavelló Poliesportiu Municipal, Espais Familiars, Programa Grans Actius i Horts urbans

Hem endarrerit el cobrament dels rebuts del mes de març a les famílies usuàries de la Llar d’Infants Municipal, a les persones usuàries del Pavelló Poliesportiu Municipal, així com dels serveis dels Espais Familiars, Programa Grans Actius i dels Horts urbans.

La suspensió del cobrament serà efectiva fins que es reiniciï la prestació d’aquests serveis.

No cobrarem al usuaris la part corresponent als dies de no prestació del servei.

2. Suspenem el pagament de l’Impost de Béns i Immobles (IBI) i Impost de Vehicles

Suspenem temporalment el termini de pagament de l’IBI i de l’impost de Vehicles, a l’espera de fixar amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona un nou calendari.


COMERÇOS

1. Suspenem el cobrament de la taxa de terrasses per l’ocupació de via pública de bars i restaurants:

No hem cobrat la domiciliació del primer trimestre als bars i restaurants amb  llicències d’ocupacio de la via pública per a terrasses i ha quedat posposada fins nou avís.

Descomptarem de les liquidacions els dies que els establiments estiguin tancats obligatòriament.

Aquells titular que van avançar el pagament, rebran la devolució dels dies de tancament obligatori.

2. Compensem el combrament de la Taxa d’escombraries comercials:

Per als comerços afectats compensarem la part corresponent als dies de tancament obligatori.

3. Descomptem els dies de tancament obligatori a la Taxa del Mercat Setmanal:

A tots els paradistes de productes no alimentaris els hi descomptarem la part corresponent als dies de tancament obligatori. 

4. Estem estudiant la possibilitat de compensar la part de l’IBI corresponent als dies de tancament obligatori als comerços i empreses afectades.

5. Concessions municipals:

Descomptarem als concessionaris la part corresponent als dies de tancament obligatori.

Mesures de foment de l’economia local

Estem treballant en un Pla de Reactivació Econòmica Local per assegurar el manteniment de l’economia i el nostre teixit productiu. Aquestes mesures en matèria econòmica i d’impacte al sector local seran en format d’ajuts i bonificacions per a fer front a pagaments, i també contemplaran facilitats i flexibilitat en les obligacions tributàries.

Ajudes a famílies i persones en situació de vulnerabilitat (Serveis Socials Bàsics)

Es mantenen les ajudes a les famílies i a les persones en situació de vulnerabilitat que ja són beneficiàries dels programes dels Serveis Socials Bàsics (Ajudes per al lloguer i quotes hipotecàries, subministraments bàsics, ajuts per alimentació i necessitats bàsiques,  ajuts menjador, atenció a la gent gran, etc.) Tanmateix, s'ampliaran els ajuts destinats a persones i famílies que ho puguin necessitar a conseqüència d'aquesta crisi.

Des del departament de Serveis Socials s'està fent una tasca de seguiment de casos i detecció de nous, posant especial èmfasi en la gent gran.

Empreses que treballen amb l’Ajuntament

1. Fem més àgil el pagament de factures:

L’Ajuntament agilitarà el pagament de factures per dotar de liquiditat les empreses.

2. Mantenim la prestació de serveis:

Sempre que sigui possible mantindrem els serveis i subministraments de les empreses proveïdores de l’Ajuntament per mantenir el cicle d’activitat econòmica.

3. Indemnitzem les empreses amb contractes suspesos:

Aplicant el que estableix el Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març de mesures urgents extraordinàries per fer front a  l’impacta econòmic i social del COVID-1, les empreses que presten serveis ordinaris i no essencials a l’Ajuntament i que han vist suspesa l’execució dels seus contractes, podran reclamar pels danys i perjudicis soferts durant el període de suspensió.  Aquesta reclamació serà possible prèvia sol•licitud i acreditació fefaent de la seva existència, efectivitat i quantia per part del contractista.

Des de l’Ajuntament fem una crida a les persones propietaris d’habitatges i de locals comercials llogats perquè col·laborin en la mesura de les seves possibilitats per superar les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària.

Darrera actualització: 14.04.2020 | 23:12