Avui comença el termini per sol·licitar el subsidi extraordinari per finalització de contracte temporal i el subsidi per a empleats i empleades de la llar

Dimarts, 5 de maig de 2020 a les 00:00

Dimarts 5 de maig comença el termini per sol·licitar el subsidi extraordinari per finalització de contracte temporal i el subsidi per a empleats i empleades de la llar aprovades pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

SOL·LICITUDS DEL SUBSIDI D’ATUR EXCEPCIONAL PER FINALITZACIÓ DE CONTRACTE TEMPORAL

Qui es pot beneficiar?

Pel tal d’acollir-se a aquest subsidi, la persona treballadora haurà de complir els següents requisits:

  • Estar inscrita com a demandant d’ocupació als serveis públics d’ocupació i subscriure el compromís d’activitat. Durant la vigència de l’estat d’alarma la inscripció es farà d’ofici.
  • No tenir la cotització necessària per accedir a una altra prestació o subsidi.
  • Haver finalitzat de forma involuntària, a partir del 15 de març de 2020, un contracte per compte aliè de durada determinada de durada igual o superior a dos mesos i a través del qual es cotitzava per atur.
  • No disposar de rendes superiors al 75% del salari mínim interprofessional (inclosa part proporcional de dues pagues extres).
  • No ser preceptora de qualsevol renda mínima.
  • No estar treballant per compte propi o aliena a jornada completa en la data de l’extinció del contracte ni en la data del naixement del subsidi excepcional.

Com presentar la sol·licitud?

Cal omplir el formulari pre-sol·licitud de prestació individual disponible a la Seu electrònica del SEPE

Durada i quantia

La durada serà d’un mes, ampliable si així es determina per Real decret llei. Consistirà en un ajut mensual del 80% de l’IPREM vigent.

Més informació a la pàgina web del SEPE
 


SUBSIDI EXTRAORDINARI PER A EMPLEATS/DES DE LA LLAR

Es tracta d'un subsidi extraordinari per manca d’activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de la llar del règim general de la Seguretat Social

Qui es pot beneficiar?

Es pot sol·licitar si abans del 14 de maig vostè treballava com empleat/da de la llar i estava donat/da d’alta a la Seguretat Social i es va trobar en alguna d’aquestes dues situacions:

  • El titular de la llar li va reduir la seva jornada laboral total o parcialment.
  • El titular de la llar el/la va acomiadar o va rescindir el contracte per causes alienes a vostè.

On puc presentar la sol·licitud?

Presencial:
Pot descarregar i imprimir la sol·licitud i presentar-la a través de qualsevol oficina d’assistència en matèria de registres o en les oficines de correus, adreçant-les a Unidad Subsidio Empleadas de Hogar.

On line:
Pot presentar la seva sol·licitud en la Seu electrònica del SEPE
Cal disposar de DNI electrònic o certificat electrònic.

Quina és la durada d’aquest subsidi?

Des de la data en que el seu empleador li va donar de baixa a la Seguretat Social o li va reduir la jornada, fins un més després de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma (fins la data que vostè es reincorpori al seu lloc de treball amb la jornada habitual).

Quina és la quantia?

Es determinarà aplicant el 70% a la base reguladora corresponent a l’activitat que hagi deixat de realitzar, sense superar el límit de 950 euros (SMI), exclosa la part proporcional de les pagues extres.

Més informació a la pàgina web del SEPE

 

Darrera actualització: 05.05.2020 | 22:12