L'Ajuntament informa el comerç local sobre les mesures i condicions de reobertura d'establiments

Dimecres, 6 de maig de 2020 a les 13:00

L'Ajuntament ha fet arribar als comerciants del municipi informació detallada sobre les mesures de seguretat i les condicions de reobertura d'establiments que ha aprovat l'Estat en aquesta  fase inicial de desconfinament.

El dilluns 4 de maig ha entrat en vigor l'Ordre SND/388/2020, que estableix les condicions per a la reobertura al públic de determinats comerços i serveis. La finalitat d'aquesta resolució és abordar la fase inicial, anomenada fase 0, destinada a reactivar l'activitat comercial. La normativa recull un seguit de mesures sanitàries molt concretes que han d'adoptar els establiments que reobrin i estableix quins són els serveis i com es poden oferir en aquesta primera fase de desescalada.

Durant els pròxims dies una Agent Cívica de l'Ajuntament visitarà personalment els establiments perquè els comerciants li puguin traslladar els dubtes o consultes que aquests primers dies puguin tenir pel que fa a l'aplicació de les mesures sanitàries. L'Agent Cívica també informarà la ciutadania i vetllarà perquè les mesures adoptades siguin les adients, i perquè la ciutadania respecti les normes de distanciament social i la resta de mesures que cal seguir als espais públics.

Amb aquesta mesura l'Ajuntament vol acompanyar el teixit comercial en un moment especialment difícil, on és imprescindible la col·laboració de comerciants, ciutadania i administració.

Agraïm l'esforç que els comerciants estan fent en aquests moments de crisi en favor d'un comerç local de qualitat, que és, sense dubte, un dels principals motors de desenvolupament econòmic per al nostre municipi.


Amb l'aplicació de les noves mesures de desconfinament, les botigues i serveis professionals de fins a 400 m2 poden obrir i oferir serveis. Per això han de:

  • Establir un sistema de cita prèvia per tal de garantir que a l'interior del local hi hagi un treballador per cada client i de moment queden prohibides les zones d'espera en l'interior del local.
  • Garantir l'atenció individualitzada envers el consumidor/a amb la deguda separació física o, en el cas que no sigui possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares.
  • Establir un horari preferent per a l'atenció de les persones majors de 65 anys que haurà de coincidir amb les següents franges horàries: de 10.00 a 12.00 hores i de 19.00 a 20.00 hores.
  • També poden establir sistemes de recollida esglaonada amb cita prèvia en el local dels productes adquirits si poden garantir la deguda separació entre la clientela i evitar aglomeracions en l'interior del local o al seu accés.

Els bars i restaurants poden oferir menjar per emportar-se o portar-lo al domicili. El consum a l'interior dels locals resta prohibit en aquesta primera fase.

  • Bars i restaurants poden establir un sistema preferent de lliurament a domicili per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius vulnerables a la infecció per la COVID-19.
  • En els serveis de recollida en l'establiment, s'ha de fer la comanda per telèfon o telemàticament i el restaurador haurà de fixar un horari de recollida per tal d'evitar aglomeracions al voltant de l'establiment, adoptant les mesures de separació degudes. Només podrà entrar un únic client/a, a excepció de les persones dependents.

L'ordre també recull tot un seguit de mesures sanitàries que hauran d'adoptar tots els establiments.

  • Pel que fa a les mesures per a la clientela, s'ha de garantir una distància entre client/a i treballador/a de 2 metres si no hi ha barreres físiques, i d'1 metre si hi ha mampares de separació. El temps de permanència a l'establiment ha de ser l'estrictament necessari i els establiments han de posar a disposició gels hidroalcohòlics.
  • Als establiments no es pot fer autoservei, i és un treballador/a qui ha d'agafar els productes que sol·liciti el client.
  • Els treballadors i treballadores han de netejar i desinfectar tots els llocs de treball diàriament o cada canvi de torn, netejar i desinfectar tota la roba de treball, i portar EPIs.
  • S'ha de fer una neteja i desinfecció de les instal·lacions dos cops al dia, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüent com taulells, datàfons, etc. No es permet l'accés als lavabos públics, llevat de situacions excepcionals, en què caldrà netejar i desinfectar després de cada ús. A més l'establiment ha de disposar de papereres amb tapa i pedal a disposició de la clientela que s'han de netejar amb freqüència.

Darrera actualització: 06.05.2020 | 16:18