Igualtat

CARTA DE SERVEIS

Descripció

El Departament d'Igualtat desenvolupa polítiques i accions per promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en tots els àmbits al nostre municipi, a través del desplegament del Pla d'Igualtat 2016-2020 (actualment prorrogat). Implementa accions de sensibilització, detecció, prevenció i atenció adreçades tant a la població en general com a entitats i agents clau presents al nostre territori.

Serveis

 • Programes i projectes: l’Ajuntament elabora periòdicament el Pla d’Igualtat de Gènere i, malgrat que l’àmbit de la igualtat és transversal i afecta tots els departaments, els serveis prestats de manera directa a la ciutadania consisteixen en l’organització d’activitats i tallers que tenen per objectiu la promoció de la igualtat de gènere i l’eliminació de les violències masclistes.
 • Consell Municipal per a la Igualtat de Gènere: és l’òrgan consultiu i d’assessorament de l'Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, així com l’instrument de participació de la ciutadania del municipi. S’ocupa de vetllar perquè la igualtat d’oportunitats i de resultats entre homes i dones sigui una realitat i perquè aquest principi estigui present en les polítiques i les accions municipals.
 • Aportació econòmica a l’entitat Associació de Dones pels 4 Cantons per a la promoció de les seves activitats.
 • Tramitació de la cessió gratuïta de la màquina per elaborar xapes de què disposa l’Ajuntament a les entitats del municipi per a totes aquelles activitats que siguin d’interès sociocultural o lúdic.

Destinataris

Tota la ciutadania i les entitats del municipi.

Canal d’accés al servei:

 • Activitats i tallers d’igualtat:
  - Per a informació general:
  Revista mensual municipal: Actualitat
  Xarxes socials: Facebook, Twitter i Telegram
 • Consell Municipal per la Igualtat de Gènere: a través del telèfon o del correu electrònic
 • Cessió de màquina de xapes, tràmit que es pot realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Taxes o preus públics associats

Serveis gratuïts.

Enllaços a la normativa reguladora i a informació addicional

Contacte

Contacte i horaris de les oficines d’atenció presencial relacionades amb el servei (Oficina d’Atenció Ciutadana):
Dilluns, dimarts i dijous, de 8.30h a 18 hores. Dimecres i divendres, de 8.30 h a 14.30 hores

Departament d’Igualtat
Tècnica referent: Ma del Mar Frías
Telèfon de l’Oficina d’Atenció Ciutadana: 93 645 07 00
Adreça electrònica: scc.igualtat@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 25.09.2023 | 13:36