Protecció de Dades

CARTA DE SERVEIS

Descripció

L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecta a les seves dades personals. L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permet la licitud del tractament, segons la normativa. L’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre. Podeu consultar la política de protecció de dades i la política de privacitat de l’Ajuntament.

Les tasques que es desenvolupen internament són:

  • Actualitzar i mantenir el Registre d’Activitats de Tractament (RAT)
  • Informar i assessorar els diferents departaments de l’Ajuntament davant de dubtes en relació amb les seves obligacions en matèria de protecció de dades
  • Supervisar el compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, altres disposicions de protecció de dades de la Unió Europea i la resta de normativa
  • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament

Serveis

  • Protecció de dades de caràcter personal, a nivell extern: Gestió i tramitació dels drets ARCOPOL (Accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació).

Destinataris

Tota la ciutadania.

Canal d’accés al servei:

  • Exercici dels drets: es requereix complimentar telemàticament el model general de sol·licitud o instància, o lliurar-lo presencialment a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
  • Al web podeu descarregar el model per a la seva presentació presencial o també complimentar-lo i presentar-lo electrònicament

Taxes o preus públics associats

Serveis gratuïts

Enllaços a la normativa reguladora i a informació addicional

Contacte

Contacte i horaris de les oficines d’atenció presencial relacionades amb el servei:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores.

Identificació contacte i horaris de l’òrgan responsable de la gestió:
Montserrat Ollé. Delegada de protecció de dades interna (TAG)
Telèfon de l’Oficina d’Atenció Ciutadana: 93 645 07 00
Adreça electrònica: scc.dpd@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 5.02.2024 | 11:51