Patrimoni Cultural i Natural

CARTA DE SERVEIS

Descripció

El Departament de Patrimoni té per finalitat desenvolupar les tasques de gestió del patrimoni material, cultural i natural que li són competència, això és, acréixer, investigar i divulgar el patrimoni material i immaterial del municipi, i instar les administracions, les empreses i la ciutadania a conservar els béns culturals i naturals dels quals en són titulars o responsables.

Elabora i gestiona l'inventari dels béns patrimonials del municipi, de caràcter cultural, arquitectònic, urbanístic, arqueològic, etnològic, històric, folklòric, mediambiental i paisatgístic. Cataloga els béns patrimonials destacats i estableix la seva protecció.

Finalment, vetlla per la posada en valor dels elements del patrimoni i organitza exposicions, tallers, visites guiades, recursos pedagògics, etc.

Podeu trobar més informació sobre l’activitat del Departament de Patrimoni al següent enllaç.

Serveis

 • Programació d’activitats destinades a la difusió del patrimoni cultural (historicoartístic) i natural del municipi de Santa Coloma de Cervelló:
  - 27 de gener: activitats relacionades amb el Dia internacional de commemoració en memòria de les víctimes de l’holocaust
  - 5 de maig: activitats Dia d’homenatge als espanyols deportats i morts a Mauthausen i altres camps i a totes les víctimes del nazisme d’Espanya
  - 10 de juny: activitats de Dia del Modernisme
  - Octubre: activitats relacionades amb les Jornades Europees del Patrimoni
  - Octubre: pujada a la Creu de Can Cartró
  - Novembre: jornades de Memòria Històrica Local
 • Assessorament tècnic en matèria de preservació del patrimoni local
 • Gestió de donacions i cessions de béns mobles amb valor patrimonial

Destinataris

Conjunt de titulars de béns amb interès o valor patrimonial i el conjunt de la ciutadania a la que s’adrecen les activitats de difusió del patrimoni municipal cultural i natural.

Canal d’accés al servei:

Taxes o preus públics associats

Les activitat programades des del Departament de Patrimoni poden quedar subjectes a l’abonament d’un preu que, en tot cas, s’indicarà per a cada activitat.

La donació de béns mobles amb valor patrimonial és de caràcter gratuït i subjecta a valoració i acceptació per part del personal del Departament de Patrimoni.

Contacte

Contacte i horaris de les oficines d’atenció presencial relacionades amb el servei:
De dimarts a dijous de 8.40h a 14.30h

Identificació de contacte i horaris de l’òrgan responsable de la gestió:
Tècnica de Patrimoni: Carme Perella
Telèfon de Can Baruta: 93 634 08 02
Adreça electrònica: scc.regidoriapatrimoni@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 8.02.2024 | 12:11