Premsa i Comunicació

CARTA DE SERVEIS

Descripció

El Departament de Premsa i Comunicació depèn d’Alcaldia i s’encarrega de donar a conèixer l’activitat de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló i difondre les campanyes informatives a través de diferents canals, com l’APP municipal, les xarxes socials o el butlletí d’actualitat mensual municipal. També s’ocupa d’editar els programes de les festivitats i qualsevol altra document o informació que tingui a veure amb les activitats on l’Ajuntament s’implica. Així mateix, el Departament de Premsa i Comunicació es fa càrrec de la relació amb els mitjans de comunicació i de promoure la participació mitjançant els processos participatius que impulsa l’Ajuntament.

Serveis

  • Interacció amb l’Ajuntament a través de les xarxes socials i l’APP municipal
  • Tramitació dels permisos de rodatge, filmació i captació d’imatges i fotografies

Destinataris

Qualsevol persona, estigui o no empadronada a Santa Coloma de Cervelló. En el cas dels processos participatius, caldrà estar-hi empadronat en la majoria de casos.

Canal d’accés al servei:

Taxes o preus públics associats

Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants, i rodatges cinematogràfics i captació d'imatges. Ordenança fiscal número 13.

Enllaços a la normativa reguladora i a informació addicional

Contacte

Contacte i horaris de les oficines d’atenció presencial relacionades amb el servei:
De dilluns a divendres de 9 a 14 hores (carrer de Pau Casals, 26-34)

Departament de Premsa i Comunicació
Tècnica de Comunicació: Sònia Camps
Telèfon de l’Oficina d’Atenció Ciutadana: 93 645 07 00
Adreça electrònica: scc.ajuntament@santacolomadecervello.cat

Darrera actualització: 25.09.2023 | 17:06