Es prorroguen les actuals mesures contra la COVID-19 fins el 10 de febrer

Divendres, 4 de febrer de 2022 a les 10:00

El Departament de Salut de la Generalitat prorrogua les actuals mesures contra la COVID-19 fins el 10 de febrer.

S'eliminen les limitacions d'aforament i l'ús del certificat COVID digital per accedir a determinats espais com ara bars, restaurants o gimnasos. L'oci nocturn continua tancat, però les sales de concert poden obrir al 100% d'aforament i amb el públic assegut.
 
La mascareta continua sent obligatòria en espais interiors i en espais exteriors, excepte quan es realitzi activitat física o en espais naturals, mantenint sempre 1,5 metres de distancia. La mascareta també és obligatòria en establiments de restauració quan no es consumeixi, així com en gimnasos i centres amb activitat física. Cal seguir mantenint la distància de 1,5 metres en espais interiors i exteriors i es recomana el teletreball sempre que sigui possible.

Activitats socials

 • Cal evitar espais amb aglomeracions, especialment si són espais tancats.
 • Resta prohibit el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d'espais oberts al públic.
 • La mascareta és obligatòria sempre, excepte quan es duu a terme activitat física i en espais naturals com ara boscos o platges.

Oci nocturn i sales de concert

 • Tancament dels locals d’oci nocturn i sales de concert.
 • Les sales de concert que permetin esdeveniments amb públic, aquest haurà de romandre assegut, amb un aforament del 100%.

Empreses de serveis i comerços

 • Empreses de serveis i comerç minorista, aforament del 100%.
 • Garantir que es compleixin les mesures de prevenció (distància física, ús correcte de la mascareta, higiene de mans i ventilació adequada). Entrada esglaonada de públic.
 • El règim horari de les activitats regulades en aquesta Resolució és el previst a la normativa sectorial d'aplicació corresponent.

Restauració

 • Aforament del 100% en zones interiors dels establiments d’hostaleria i restauració. Horari d'obertura segons llicència.
 • Mentre no es consumeix, s’ha de portar posada la mascareta en tot moment.
 • Distància d'1,5 entre taules.

Cultura, oci i activitats recreatives

 • Aforament del 100% a biblioteques, arxius, museus, sales d’exposicions, monuments i altres centres culturals.
 • Aforament del 100% en cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i espais similars, parcs d’atraccions i equipaments cívics.
 • Es recomana una ventilació reforçada en els espais tancats on es puguin concentrar més de 1.000 persones.
 • Aforament del 100% a l’interior dels locals d’apostes, bingos, salons recreatius i de jocs.

Actes i cerimònies civils i religioses

 • Aforament al 100% en espais tancats i garantir la distància de seguretat i una ventilació adequada.

Treball

 • Recomanar el teletreball i, en cas que sigui impossible, evitar reunir-s’hi per menjar o beure.
 • Instaurar el teletreball a l’administració pública.
 • Evitar viatjar en hores punta. Desplaçar-se preferiblement a peu o en bicicleta.
 • En feines que requereixin activitat presencial, s’ha de garantir que es compleixin les mesures de prevenció (distància física, ús correcte de la mascareta, higiene de mans i ventilació adequada).
 • Afavorir torns escalonats de treball, i l’entrada escalonada del públic en àmbits laborals en els quals es realitzi atenció directa al públic.

 Educació

 • Recomanar l’ensenyament telemàtic en acadèmies, autoescoles i altres centres d’ensenyament no reglat.
 • Les classes pràctiques podrien impartir-se de forma presencial a condició que es mantinguin les mesures de distància i higiene i prevenció.
 • Adaptació de totes les activitats al nou Pla escolar per al curs 2021/2022.

Esport

 • Aforament del 100% en esdeveniments esportius professionals, així com activitats esportives no professionals o federades en espais interiors i exteriors.
 • Recomanació de les activitats grupals a l’exterior sempre que sigui possible.
 • Curses i activitats exteriors, sortida esglaonada per mantenir la distància.
 • Aforament del 100% en instal·lacions i equipaments esportius tancats com ara gimnasos, sales esportives i d’activitat física.

Darrera actualització: 04.02.2022 | 12:25