Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

Dilluns, 25 de gener de 2021 a les 10:00

En la línia de les darreres resolucions sobre l’assumpte, la Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener, publicada al DOGC de 23 de gener de 2021, prorroga les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, regulades a la Resolució SLT/67/2021, de 16 de gener (DOGC de 17/01/2021).

Les mesures adoptades entren en vigor avui 25 de gener de 2021, i s’han previst fins a les 00:00 hores del dia 8 de febrer de 2021

La resolució introdueix pocs canvis en relació a les mesures adoptades per a la quinzena anterior, destacant les següents:

Sobre desplaçaments a entitats financeres i d'assegurances i estacions de proveïment, ara diu que s’admeten els desplaçament a entitats financeres i d'assegurances per a gestions que no es puguin realitzar per mitjans telemàtics, a estacions de proveïment, i, en cas que no n'hi hagi l'oferta comercial corresponent en el municipi de residència, per a l'adquisició de productes essencials relacionats a l'annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, al municipi més proper on es puguin realitzar les gestions, el proveïment o les adquisicions corresponents.

Pel que fa a les franges horàries d’obertura de les activitats d'hostaleria i restauració (només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges horàries), ara especifica que: Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

Podeu consultar les restriccions al web de Canal Salut.

Darrera actualització: 25.01.2021 | 18:50