Mesures contra la COVID-19 vigents des del 15 d'octubre

Divendres, 15 d'octubre de 2021 a les 10:00

L’actual situació epidemiològica favorable, juntament amb els avanços en la campanya de vacunació, permeten realitzar una reducció significativa de les restriccions vigents en els darrers mesos.

Les novetats són:

 • Activitats culturals
 • Restauració
 • Presencialitat al 100% a les universitats, equipaments cívics, congressos, fires, parcs d’atraccions i activitats relacionades amb el joc.
 • Esport: equipaments esportius a l’aire lliure aforament al 100% i en espais tancats al 80% i s’elimina el nombre màxim d’espectadors.

Mesures vigents fins al 22 d’octubre.

Activitats socials

 • La mascareta en exteriors és obligatòria sempre que no es pugui mantenir la distància de seguretat interpersonal.
 • En les reunions que suposin la concentració de persones en espais públics entre la 01.00 h i les 06.00 h no es permet el consum d'aliments i begudes.

Oci nocturn

 • Obertura de l’oci nocturn en l’horari habitual amb un 70% d’aforament permès.
 • Per accedir-hi, caldrà presentar el certificat COVID digital de la UE que acredita pauta completa de vacunació o prova diagnòstica vigent.
 • L’ús de mascareta serà obligatori quan no es consumeix.
 • Equiparació amb els festivals de música que es facin a l’interior i a peu dret.

Educació

 • A les universitats, les activitats teòriques presencials poden augmentar l'aforament fins al 100%, tot mantenint la possibilitat de desenvolupar-les de forma telemàtica.
 • Adaptació de totes les activitats al nou Pla escolar per al curs 2021/2022.
 • Actes i cerimònies civils i religioses

 • 100% d’aforament en actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos i cerimònies fúnebres.

Cultura

 • 100% d’aforament permès a cinemes, teatres, auditoris, circs i sales de concerts, biblioteques, museus, sales d’exposició, galeries d’art, arxius, etc.
 • S’elimina el nombre màxim d’espectadors.

Esport

 • Equipaments esportius a l’aire lliure aforament al 100% i en espais tancats al 80%. S’elimina el nombre màxim d’espectadors. Ús obligatori de mascareta.
 • Les assemblees d’entitats esportives també veuran incrementat l’aforament del 70 al 100%.

Restauració

 • 100% aforament. S'elimina la limitació i la distància mínima entre les taules, tant a l'interior com a l'exterior, així com el nombre màxim de comensals per taula.
 • Horari habitual previst en la normativa sectorial d'aplicació corresponent.

Comerços

 • 100% d’aforament a petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris.
 • El règim horari de les activitats és el previst a la normativa sectorial d'aplicació corresponent.
 • En cap cas es permet la venda de begudes alcohòliques en establiments comercials entre les 22.00 h i les 06.00 h.

Extraescolars

 • Permeses totes les activitats formatives o educatives no reglades i d’esport escolar.
 • Es poden realitzar d’acord amb el Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per COVID-19 en relació amb les activitats extraescolars i les colònies i sortides escolars.

Equipaments cívics

 • 100% de presencialitat en activitats cíviques i comunitàries.

Treball

 • Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de la presencialitat dels llocs de treball i que fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.

Darrera actualització: 15.10.2021 | 10:13