Obligacions i recomanacions de Protecció Civil per a la celebració de la Castanyada i Halloween

Dilluns, 26 d'octubre de 2020 a les 16:00

Protecció Civil de la Generalitat ha presentat les obligacions i recomanacions per tal de celebrar la Catanyada i Halloween el 31 d’octubre i 1 de novembre amb seguretat i complint totes les mesures i restriccions per la COVID-19.  No es podrà fer l’activitat de ‘truc o tracte’, i tampoc  festes ni revetlles amb ball, ni botellades a la via pública.

A nivell general, cal tenir en compte el marc normatiu actual que prohibeix les trobades i reunions de més de 6 persones tret que siguin totes convinents, tant en l’àmbit públic com privat; la prohibició del consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública; la prohibició de fumar a la via pública i espais a l’aire lliure si no es pot respectar la distància interpersonal de 2 metres, i, finalment, l’ús obligat de la mascareta.

Obligacions i recomanacions en la celebració de la Castanyada i Halloween:

- No es poden fer festes ni revetlles amb ball, ni botellades a la via pública.

- No es pot fer l’activitat de ‘truc o tracte’ en la qual els infants van disfressats casa per casa per demanar llaminadures.

- No es poden fer els passatges del terror esporàdics (si no és només amb els grups de màxim 6 persones).

- Es recomana la celebració de la festa en família, en grups reduïts (màxim 6 persones), i evitant les trobades amb persones amb les quals no s’ha tingut contacte habitual en els últims dies. Cal ventilar molt bé els espais de reunió.

- Cal complir amb la distància interpersonal d’1,5 metres, també entre taules en activitats de restauració.

- Per a l’elaboració dels panellets, cal fer-los respectant els grups de convivència estable, rentar-se sovint les mans amb aigua i sabó, i dur mascareta. No s’han de compartir estris ni productes entre grups si no són convivents i, un cop acabats els panellets, cal cobrir-los o embolicar-vos per evitar qualsevol contaminació externa. 

- Recordar que una màscara d’una disfressa no substitueix una mascareta de protecció.

- Es poden habilitar parades de venda al carrer de castanyes i panellets complint totes les mesures de seguretat (mascareta, distàncies interpersonals, dispensadors de gel hidroalcohòlic, senyalització i vigilància...).

Recomanacions i mesures de seguretat per als cementiris:

L’Ajuntament ha ampliat els dies i horari d‘obertura del cementiri per distribuir l’afluència de visitants.

Horari especial Tots Sants, del 24 d’octubre al 8 de novembre:
Feiners de 9:30 a 18:00 h. Festius i dia dels difunts: de 9:00 a 18:00 h
Horari especial per persones vulnerables i persones amb mobilitat reduïda:
Matins de 9:30 a 10:30h

- Es recomana evitar la visita al cementiri el dia 1 de novembre, en les hores punta entre les 11:00 i les 13:00 h i els caps de setmana, donat que és quan es preveu més afluència de persones. Es limita el tems de visita fins a un màxim d’1 hora cementiri i limitar l’ús de bancs i seients.

- L’Ajuntament aplica un control de l’aforament respectant sempre el màxim d’una persona per cada 2,5 m2. És adequat informar i senyalitzar aquest aforament.

- S’han establert entrades i sortides diferenciades i s’ha creat un circuit interior.

- Obligació de portar mascareta en tot moment. No es pot menjar ni beure dins els cementiris.

- S’han adoptat les mesures de neteja i desinfecció periòdica adequades a la intensitat d’ús de les instal·lacions i al nombre d’usuaris, amb especial atenció a les zones i espais d’ús comú.

- Les persones podran acostar-se a dipositar flors en els nínxols mantenint les mesures d’higiene i respectant sempre la distància interpersonal entre no convinents.

- El cementiri disposa de papereres per dipositar-hi residus; així com dispensadors de gel hidroalcohòlic en llocs accessibles i visibles.

Darrera actualització: 26.10.2020 | 20:28