Passem a fase postaguda de la pandèmia. Novetats a partir del 28 de març

Dilluns, 28 de març de 2022 a les 11:00

Amb una proporció molt elevada de població vacunada i amb tractaments farmacològics que permeten que no s’arribi a les formes greus de la malaltia, en aquesta fase es limita la indicació d'aïllaments i quarantenes a entorns molt concrets. Les incapacitats temporals (IT) només es faran amb criteris clínics i per a les indicacions d’aïllament en els àmbits vulnerables

Les principals novetats del canvi que s’introdueixen de forma progressiva a partir del 28 de març del 2022, fan compatible la protecció i el seguiment de casos en la població més vulnerable així com una transició cap a una fase post aguda de la pandèmia.

PROVES DE DIAGNOSI

Només es faran proves de diagnosi als casos sospitosos en els supòsits següents:

  • Vulnerabilitat: persones de 60 anys o més, amb immunosupressió per malaltia o tractament, i embaràs.
  • Àmbits amb persones vulnerables: centres sanitaris, sociosanitaris i altres centres amb persones vulnerables, així com treballadors que donen suport i cura a persones vulnerables o de les unitats de transport sanitari urgent i no urgent.
  • Gravetat clínica: persona amb un quadre d'infecció respiratòria aguda de vies baixes greu que requereixi ingrés hospitalari.
  • Antecedent epidemiològic: quan es tingui constància que una persona hagi estat en els últims 14 dies en una regió on estigui circulant una variant d'interès o de preocupació que no hagi mostrat circulació comunitària al nostre territori.

Els casos confirmats de la població general, amb símptomes o sense, no hauran de fer aïllament. Els contactes estrets de la població general no hauran de fer-se proves diagnòstiques ni fer quarantena.

En l’àmbit educatiu no s’establirà cap actuació ni aplicació de mesures específiques dirigides a la detecció de casos o dels seus contactes diferents de les definides en casos de vulnerabilitat.

Es mantenen els cribratges en els nous ingressos en àmbits vulnerables i en cas de cirurgia major ambulatòria. També per als treballadors de centres residencials. No es considera l’àmbit penitenciari un àmbit amb persones vulnerables.

Els tests d’autodiagnòstic no s’han de considerar per al diagnòstic de confirmació d'infecció activa ni en persones amb símptomes ni en asimptomàtiques.

QUARANTENES

  • Població general: Es recomana que la persona que presenti símptomes lleus, romangui en el seu domicili fins que desapareguin els símptomes, que extremi les mesures de protecció individual, redueixi tot el possible les interaccions socials i utilitzi constantment la mascareta. S’ha d’evitar especialment el contacte amb persones vulnerables i la participació en esdeveniments multitudinaris.
  • Àmbits amb persones vulnerables: Els pacients o residents que tinguin sospita d’infecció pel SARS-COV2 lleu es faran una prova de en cas de tenir un resultat positiu, faran aïllament fins que sigui negatiu , moment en què finalitzarà l’aïllament sempre que romanguin sense símptomes almenys 24 h. La durada màxim de l’aïllament serà de 10 dies.
  • Gravetat clínica: Els pacients ingressats que tinguin sospita d’infecció pel coronavirus greu o en persones amb immunosupressió es realitzaran una prova de diagnosi i en cas de tenir un resultat positiu faran aïllament fins que surti negativa, moment en què finalitzarà l’aïllament sempre que romanguin sense símptomes almenys 24 h.
  • Els professionals que treballin en àmbits amb persones vulnerables i tinguin sospita d’infecció pel SARS-COV2 es faran una prova de diagnosi en cas de tenir un resultat positiu no hauran d’acudir al centre fins que surti negativa, moment en què es podran reincorporar a la feina sempre que romanguin sense símptomes almenys 24 h. La durada màxim del període abans de la reincorporació serà de 10 dies.

Els pacients ingressats o residents que siguin contactes estrets no faran quarantena, però es recomanarà fer una PCR entre els dies 3 i 5 de la postexposició.

Darrera actualització: 30.03.2022 | 10:05