L'Actualitat - febrer 2015 (núm. 34)

Continguts

  • Nova ubicació dels Serveis Socials Bàsics, Policia Local, regidoria de Cultura i CDIAP, i nou espai per a entitats
  • El debat de l'Ordenança de Convivència s'obre a la ciutadania
  • L'Ajuntament, entre els 10 municipis amb una web més transparent dles pobles de Catalunya de mensys de 10.000 habitants
  • Projecte Connect de diversificació curricular

Editorial

  • Balanç i reflexions de 4 anys per recordar

Agenda de febrer

Darrera actualització: 18.01.2018 | 13:52