El «Porta a Porta» s’iniciarà finalment el 2 de novembre

Divendres, 7 d'octubre de 2022 a les 12:00

Ateses les dificul­tats per a disposar dels vehicles destinats al Porta a porta per l’actual crisi de subministrament, el nou sistema de recollida s’iniciarà el pròxim 2 de novembre, amb un lleuger endarreriment respecte de la data anuncia­da per tal de garantir un correcte funcionament.

Continuen avançant els treballs previs per a la im­plantació del sistema de recollida d’escombraries porta a porta al nostre municipi

En els propers dies es farà arribar a totes les comu­nitats un cartell amb la informació de la seva zona d’aportació concreta. A més, a la majoria de comuni­tats, les zones es delimitaran pintant-ne les cantona­des i s’identificaran amb un logotip central per a re­conèixer l’àrea.

Aquestes àrees poden situar-se tant a la vorera com en una plaça d’aparcament.

En els casos més complexos, sia per la inclinació del carrer, per la gran densitat de cubells aportats o per altres problemàtiques existents, s’han cercat solucions per­sonalitzades com ara la instal·lació d’estructures per a penjar-hi els cubells o la creació de zones tancades.

En el cas específic dels establiments del sector de la restauració i alimentari, ateses les seves caracte­rístiques específiques, s’està implantant com a solu­ció per a facilitar la recollida de la fracció orgànica la col·locació d’armaris jardinera al carrer.

Cal recordar que per a assolir un correcte des­envolupament de la recollida és imprescindible que se segueixin les instruccions donades i que les deixalles es deixin de manera exclusiva a les zones delimitades.

Els cubells per al «Porta a Porta» s’han de recollir a:

OFICINA CENTRAL DEL PORTA A PORTA
Masia de Can Roc
Fins al 15 d’octubre
De dilluns a dissabte, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

CASAL DE SANT ROC
Del 6 al 8 d’octubre

Teniu dubtes sobre què heu de fer?

Si voleu aclarir qualsevol qüestió relacionada amb el sistema de recollida porta a porta ho podeu fer en aquest enllaç. Hi trobareu un espai dedicat a les preguntes més freqüents.

Darrera actualització: 07.10.2022 | 13:53