La recollida selectiva augmenta fins al 70 % durant el primer mes del «Porta a Porta»

Dimecres, 7 de desembre de 2022 a les 11:00

La implicació de la ciutadania, clau per als bons resultats obtinguts ja a l’inici del nou sistema de recollida.

La quantitat de deixalles recuperades al nostre municipi a través de la recollida selectiva ha passat de situar-se al voltant del 40 % a situar-se al 72,8 %, tal com indiquen les dades del primer mes d’implantació del sistema «Porta a Porta». L’objectiu, en tot cas, és que aquestes xifres siguin fins i tot millors en els mesos vinents, donat que al novembre encara es comptava amb contenidors, tot i que en aquests moments el municipi ja compleix amb les exigències de la directiva europea i és una de les poblacions que més recicla al Baix Llobregat.

Amb la voluntat de continuar millorant el servei dia a dia, actualment es treballa en el reajustament de les rutes i dels circuits per a fer-los al més eficients possible.

La participació

La implicació ciutadana està sent clau en aquesta fase inicial de la implantació del nou model de recollida. Des de l’Ajuntament es vol transmetre una felicitació al conjunt de la població per la seva implicació que permet que Santa Coloma de Cervelló hagi reduït considerablement l’impacte dels nostres residus sobre el medi ambient.

Canvis en el calendari de la recollida per Reis

Algunes recomanacions

Per a fer possible que el «Porta a Porta» continuï sent un èxit hem de recordar que:
• Sempre que sigui possible, cal dipositar la fracció de paper dins d’una bossa del mateix material i la fracció d’envasos en una bossa de plàstic.
• No cal que el cubell airejat es baixi/tregui al carrer, ja que la fracció orgànica s’ha de dipositar dins del cubell marró gran.
• Les persones que no hagin recollit els cubells ho han de fer al més aviat possible, ja que durant el mes de gener els contenidors desapareixeran definitivament de la via pública.
• Cal retirar el cubell de la via publica després de la recollida dels residus.

 

Darrera actualització: 07.12.2022 | 12:42